Specjalista ds. Social Media

Numer referencyjny oferty pracy: 
32234
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Chcesz być częścią zespołu, który nie tylko zmienia sposób, w jaki ludzie sięgają po informacje o zdrowiu i lekach, ale także wpływa na ich życie? Dołącz do platformy Leki.pl, gdzie poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. Social Media, który będzie kreatywny i zdeterminowany w dotarciu z ważnymi treściami do naszej społeczności. Jeśli masz doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu kampaniami w kanałach takich jak Instagram, Facebook, Tik Tok i LinkedIn, to ta oferta jest dla Ciebie!

Lokalizacja: Warszawa lub praca zdalna

Obowiązki:

 • Opracowywanie i zarządzanie treściami na platformach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, Tik Tok i LinkedIn.
 • Współtworzenie strategii marketingowej online dla naszej platformy, z naciskiem na edukację pacjentów.
 • Monitorowanie trendów w mediach społecznościowych oraz dostosowywanie strategii w oparciu o zmieniające się potrzeby i możliwości.
 • Współpraca z zespołem marketingowym w celu zapewnienia spójności przekazu i wizerunku marki w sieci.
 • Projektowanie i realizacja płatnych kampanii reklamowych na platformach społecznościowych, w tym budowanie docelowych grup odbiorców, dobór odpowiednich narzędzi reklamowych i optymalizacja budżetu.

Wymagania:

 • Wykształcenie farmaceutyczne lub pokrewne.
 • Doświadczenie w zarządzaniu kontami na platformach społecznościowych oraz tworzeniu płatnych kampanii.
 • Kreatywność, umiejętność generowania oryginalnych pomysłów na treści

Oferujemy:

 • Pracę w niekorporacyjnej kulturze pracy i swobodę w działaniu.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształcenia się w obszarze marketingu online.
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej.

Jeśli jesteś zainteresowana(y) tym stanowiskiem, prosimy o przesłanie CV oraz linku do prowadzonych kont Social Media.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka HCPS, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, NIP: 5322061240, zwana dalej Spółką.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany..
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: