Stażysta

Numer referencyjny oferty pracy: 
16468
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Jesteś studentem na wydziale farmacji?
 

Chcesz poznać pracę w agencji marketingowej i wydawnictwie budującym komunikację do farmaceutów? 

Aplikuj do nas, przekonaj nas do siebie i walcz o staż!

Co możemy Ci zaoferować?

 • płatny staż,
 • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego,
 • pracę w zgranym zespole ludzi zaangażowanych w projekty,
 • pracę w wydawnictwie będącym liderem rynku,
 • możliwość pracy przy innowacyjnych projektach z udziałem międzynarodowych firm,
 • szkolenia z zakresu SEO i Wordpressa,
 • poznanie różnych marketingowych narzędzi,
 • perspektywę późniejszej współpracy.

Czym będziesz się zajmować?

 • współtworzeniem nowych produktów digitalowych dla farmacji,
 • koordynacją publikacji w naszych serwisów (redakcja tekstów pod SEO, publikacja na łamach serwisów, searching branży),
 • współtworzeniem kampanii marketingowych (od pomysłu kreatywnego do planowania kampanii),
 • tworzeniem prezentacji i podsumowań z prowadzonych projektów,
 • współtworzeniem harmonogramów i planów komunikacji.

Mile widziane, czyli patrzymy na: 

 • zaangażowanie,
 • umiejętność dobrego komunikowania się,
 • znajomość obsługi komputera  - min. pakiet Google/Office 
 • poczucie humoru i apetyt na wiedzę.

Miejsce pracy: Biuro Grupa Farmacja.net - WARSZAWA WAWER (Stacja PKP Miedzeszyn).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Farmacja.net, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, NIP: 7972051773, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Maliszewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@farmacja.net

 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.