Szpital Zachodni im. św. Jana pawła II w Grodzisku Mazowieckim pilnie zatrudni

Numer referencyjny oferty pracy: 
14116
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Pilnie zatrudnimy magistra farmacji,

Wymagania:

- czynne Prawo Wykonywania Zawodu oraz

- co najmniej 3-letni staż pracy w aptece

- specjalizację z zakresu farmacji aptecznej

Oferujemy:

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę

- pracę w podstawowym systemie czasu pracy

- wynagrodzenie do uzgodnienia

Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.” UWAGA! Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również: „Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11. 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, z którym można skontaktować się przez: ▪ e-mail: iod@szpitalzachodni.pl, ▪ nr telefonu: +48 663 307 507. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w kodeksie pracy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@szpitalzachodni.pl. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22 (1) par. 1, 2 i 4 k.p, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.