TARNOWSKIE GÓRY - Technik farmaceutyczny / Technik stażysta

Numer referencyjny oferty pracy: 
13715
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka Słoneczna w TARNOWSKICH GÓRACH zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat)
  • świadczenia pozapłacowe w formie karty multisport
  • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole
  • możliwość rozwoju.

Prowadzimy również nabór na płatny STAŻ w aptece.
Stażystom oferujemy:

  • możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego
  • atrakcyjne wynagrodzenie 
  • umowę o pracę (pełny etat)
  • świadczenia pozapłacowe w formie karty multisport.

MILE WIDZIANI TEGOROCZNI ABSOLWENCI oraz osoby w trakcie stażu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w postaci CV za pomocą niniejszej strony.

Bardzo proszę o podanie informacji na jakie stanowisko Państwo rekrutują (Technik / Stażysta)
 
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
*** Ogłoszenie skierowane jest do osób, które posiadają dyplom technika farmacji

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, w tym mojego wizerunku, oraz załączonych do niego materiałach dokumentujących moje wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak i referencjach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez FIRMĘ HANDLOWĄ WOJCIECH KWIECIEŃ z siedzibą w Krakowie przy ul. Łąkowej 19 („Administrator Danych Osobowych”). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz, że moje dane osobowe zostaną usunięte z baz danych niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem wypadku gdy dojdzie do zatrudnienia mojej osoby na stanowisku, na które aplikuję albo w sytuacji gdy wyraziłem odrębną wyraźną zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w innych celach.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, w tym mojego wizerunku, oraz załączonych do niego materiałach dokumentujących moje wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak i referencjach na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie jednego roku od czasu złożenia aplikacji na podobne stanowisko (zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez FIRMĘ HANDLOWĄ WOJCIECH KWIECIEŃ z siedzibą w Krakowie przy ul. Łąkowej 19, („Administrator Danych Osobowych”). Oświadczam że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe zostaną usunięte z baz danych po upływie roku, z zastrzeżeniem wypadku gdy w tym okresie dojdzie do zatrudnienia mojej osoby na takim stanowisku.


Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępnić podane przeze mnie dane osobowe w zakresie i celu wynikającym z udzielonej powyżej zgody podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, dla których ewentualne czynności w ramach pomyślnej rekrutacji miałbym wykonywać lub z którymi w ramach pomyślnej rekrutacji miałbym współpracować, gdyż ich opinia może mieć wpływ na moje zatrudnienie. Moje dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom tele/informatycznym udostępniającym obsługę oprogramowania do przetwarzania zgłoszeń rekrutacyjnych lub firmom profesjonalnie rekrutującym pracowników. Podmioty te mogą mieć przy tym siedzibę także w krajach, w których ochrona danych znajduje się na niższym poziomie niż w Unii Europejskiej. W takich przypadkach poprzez zawarcie odpowiedniej umowy zapewniono, że także w tych krajach dane podlegają ochronie na poziomie porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii Europejskiej lub zweryfikowano, że podmiot jest stroną porozumienia stroną. Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe przechowywane w systemach informatycznych, przy czym NIE STOSUJE się wobec mnie elektronicznych metod rekrutacji bez interwencji ludzkiej ani profilowania w postaci zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych pozwalającego ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy i w konsekwencji mających przełożenie na ewentualne zatrudnienie mojej osoby.

Dane osobowe podawane są przeze mnie dobrowolnie na cele zatrudnienia mojej osoby. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. zakresie uniemożliwia rozpatrzenie mojej aplikacji.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości łatwego wycofania każdej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w każdej chwili oraz, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o których w art. 15 do 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przysługuje mi w każdym czasie prawo potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:
a. jakie jego dane osobowe są przetwarzane,
b. kategorii przetwarzanych danych osobowych,
c. celach przetwarzania,
d. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
e. (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
f. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
g. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
i. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej,
j. czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.

Celem realizacji powyższych praw należy zwrócić się pisemnie: na adres BIURO APTEK SŁONECZNYCH ul. Saska 27, 30-720 Kraków lub mailowo rodo@apteka-sloneczna.com.pl

Inne oferty od tego pracodawcy

ŁÓDŹ - Technik/Stażysta

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 1 dzień
Opublikowano: 2 tygodnie 8 godzin temu

ŁAŃCUT - Technik farmaceutyczny

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 4 dni
Opublikowano: 2 tygodnie 4 dni temu

WARSZAWA PRAGA PÓŁNOC - Magister Farmacji

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 1 dzień
Opublikowano: 2 tygodnie 9 godzin temu

KATOWICE LIGOTA - Technik farmaceutyczny

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 dni 1 godzina
Opublikowano: 3 tygodnie 6 dni temu

KRAKÓW - Kierownik Apteki

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 dzień 1 godzina
Opublikowano: 4 tygodnie 9 godzin temu

SOSNOWIEC- Technik farmaceutyczny

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 dni 1 godzina
Opublikowano: 3 tygodnie 6 dni temu

WARSZAWA WOLA - Pomoc apteczna

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 3 dni
Opublikowano: 1 tydzień 5 dni temu

SIERADZ - Technik Stażysta

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 4 dni
Opublikowano: 2 tygodnie 4 dni temu

GLIWICE - Technik stażysta

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 3 dni
Opublikowano: 2 tygodnie 5 dni temu

WARSZAWA KEN - Technik/Stażysta

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 1 dzień
Opublikowano: 2 tygodnie 10 godzin temu