Technik farmaceutyczny

Numer referencyjny oferty pracy: 
19112
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka w Rynku w Lewinie Brzeskim zatrudni Technika Farmaceutycznego.

Apteka działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00. Apteka nie pełni dyżurów. Praca odbywa się w systemie trójzmianowym: 8.00-14.00, 9.30-17.30, 12.00-19.00 plus co druga sobota.

Od naszego Kandydata oczekujemy:

  1. pozytywnego podejścia do życia zawodowego i przełożenia tego podejścia na budowanie życzliwych i trwałych relacji z naszymi Pacjentami;
  2. znajomości obsługi systemu KAMSOFT.

Oferujemy:

  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  2. atrakcyjne wynagrodzenie, między 2550,00zł a 3550,00zł „na rękę” w zależności od zaprezentowanego doświadczenia. Pensja podwyższana raz w roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia (konkretna perspektywa jej podwyższania w kolejnych latach zatrudnienia zostanie przedstawiona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
  3. przyjazne warunki wykonywania pracy w zgranym zespole;
  4. świadczenia dodatkowe, a w szczególności objęcie pracownika ubezpieczeniem, objęcie pracownika ochroną prawną, bezmarżowe korzystanie z świadczeń Apteki w Rynku.

Szczegóły pod numerem tel.: 695 369 232 lub e-mail. Więcej szczegółów o APtece w Rynku na www.aptekawrynku.pl


Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Apteka w Rynku informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apteka w Rynku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lewinie Brzeskim (49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 21, tel.: +48 77 4127279, e-mail: biuro@aptekawrynku.pl).
2. Apteka w Rynku ma prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań pracodawcy.
Podstawą prawną do przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym Apteka w Rynku ma prawo ujawnić te dane są:
1) organy administracji publicznej, którym Apteka w Rynku jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym:
a) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1844 z późn.zm.);
b) Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – na podstawie przepisu art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 2211
z późn. zm.);
2) podmioty przetwarzające w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 8 RODO, to jest podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Aptekę w Rynku obowiązków pracodawcy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Aptekę w Rynku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo żądania od Apteki w Rynku:
a) dostępu do danych osobowych,
b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
c) niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2) prawo wniesienia do Apteki w Rynku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do przenoszenia danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań pracodawcy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zatrudnienia.

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.
 

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

CAPTCHA obrazkowa