Technik farmaceutyczny Dąbrowa Górnicza

Numer referencyjny oferty pracy: 
22416
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Apteka osiedlowa w Dąbrowie Górniczej (dzielnica Ząbkowice) poszukuje technika farmaceutycznego.

Godziny otwarcia 8:00 - 19:00, sobota 8:00 - 14:00, praca w trybie zmianowym.

Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz dobre warunki finansowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przez portal.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Apteka Betula.Orlik Spółka jawna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej: ul. Osiedle Robotnicze, 5/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000079205, NIP: 629-000-69-58, adres e-mail: aptekabetula@wp.pl, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Dariusz Orlik. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aptekabetula@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
⦁ przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
⦁ wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
⦁ do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
⦁ do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Technik - 4500 netto - Tychy

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 22.10.2023

Technik - 4500 netto - Tychy

Oferta ważna do: 22.10.2023
0
0

Technik - 5000 netto - Bytom

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.10.2023

Technik - 5000 netto - Bytom

Oferta ważna do: 29.10.2023
0
0

Technik- Poręba

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.10.2023

Technik- Poręba

Oferta ważna do: 29.10.2023
0

Technik-4500 netto- Sosnowiec

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.10.2023

Technik-4500 netto- Sosnowiec

Oferta ważna do: 29.10.2023
0

Technik- 4800 netto- Będzin

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.10.2023

Technik- 4800 netto- Będzin

Oferta ważna do: 29.10.2023