TECHNIK FARMACEUTYCZNY - SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

Numer referencyjny oferty pracy: 
10367
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteki Centrum Zdrowia to dynamicznie rozwijająca się sieć aptek działająca w Polsce północno-zachodniej. Jesteśmy w TOP 3 na rynku aptek w województwie zachodniopomorskim. Nasze sukcesy i dynamiczny rozwój to zasługa profesjonalizmu i niekończącej się potrzeby edukacji naszych pracowników. Ich priorytetem jest fachowe doradztwo i pomoc naszym pacjentom.

W związku z dynamicznym rozwojem do apteki internetowej w Szczecinie poszukujemy kandydatów na stanowisko: TECHNIK FARMACEUTYCZNY - SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
 

OPIS STANOWISKA:

 • przygotowywanie zamówień do wysyłki,
 • profesjonalna obsługa pacjentów apteki internetowej,
 • analiza, optymalizacja procesów i raportowanie efektywności prowadzonych działań,
 • analiza działań konkurencji.

 

WYMAGANIA:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność, odpowiedzialność oraz uczciwość.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet socjalny,
 • pomoc w relokacji,
 • stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia w aptece internetowej,
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku będącej jedną z dziesięciu największych sieci aptek w Polsce,  top 3 w województwie zachodniopomorskim.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA:
Kandydatów prosimy o przesłanie za pośrednictwem formularza CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru przedstawionego poniżej (WARUNEK KONIECZNY!)

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibami w Szczecinie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i przysługujących mi prawach, w tym w szczególności do cofnięcia zgody w każdym czasie.” Dodatkowo – jeżeli Pani/Pan jest zainteresowana/y przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez nas – proszę o zawarcie jeszcze jednej klauzuli: „Wyrażam zgodę na bezterminowe przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibami w Szczecinie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i przysługujących mi prawach, w tym w szczególności do cofnięcia zgody w każdym czasie.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71–073 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621293, REGON 364597540, NIP 8522621573 (zwana dalej: AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k.) oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71–073 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621299, REGON 364597711, NIP 8522621604 (zwana dalej: APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.), informują iż: 1) Współdministratorami Twoich danych osobowych są AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71-073 Szczecin, KRS 0000621293) oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie (adres ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71–073 Szczecin, KRS 0000621299). 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych w AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k.: iod@aptekacetrumzdrowia.pl Kontakt z Inspektorem ochrony danych w APTEOHARM Sp. z o.o. Sp. k.: daneosobowe@aptekacetrumzdrowia.pl 3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22(1) §1 kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO, w celu prowadzenia procesu trwającej rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane oraz - z zastrzeżeniem pkt 7) (ii) poniżej - rekrutacji przyszłych, a także w celu wykonania ciążących na AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOHARM Sp. z o.o. Sp. k. obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk. 4) Na potrzeby rekrutacji AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. będą przetwarzać twoje dane osobowe: (i) określone w treści art. 22(1) §1 kp) oraz (ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – inne dotyczące Ciebie dane osobowe, w tym - twój wizerunek. 5) AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. są uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim: (i) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 3), Twoje dane osobowe będą przekazane w tym trybie wyłącznie po uprzednim zawarciu przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. lub APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z podmiotem, któremu dane są przekazywane (zwanym Podwykonawcą), umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. (ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym - uprawnionym sądom, organom i instytucjom. 6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. 7) Twoje dane osobowe będą przetwarzane: (i) przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której są one przekazywane przez Ciebie do AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k., (ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – również na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. – bezterminowo z możliwością odwołania zgody w każdym czasie. 8) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne. 9) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 10) poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i/ lub APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail iod@aptekacetrumzdrowia.pl (AQUAOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.) i/lub daneosobowe@aptekacentrumzdrowia.pl (APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.). 10) Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 9), które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.: (i) W przypadku danych, o których mowa w pkt 4) (i) powyżej: spowoduje wykluczenie twojej osoby z aktualnych i - w przypadkach określonych w pkt 7) (ii) - przyszłych rekrutacji. (ii) W przypadku danych, o których mowa w pkt 4) (ii) powyżej - nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 11) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 12) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k będą do tego uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.”

Podobne oferty w Twojej okolicy: