Technik Farmaceutyczny/ Stara Kiszewa/ Apteka Pëla

Numer referencyjny oferty pracy: 
26820
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Apteka Pëla zatrudni Technika Farmacji do apteki w miejscowości Stara Kiszewa woj.pomorskie.

Wymagania na stanowisko:

– tytuł technika farmacji- uprawnienia zawodowe,

– umiejętność pracy w zespole,

– kultura osobista oraz dyspozycyjność,

– umiejętność budowania profesjonalnej relacji z pacjentem opartej o podstawy opieki farmaceutycznej.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

– pracę w dobrze rozwiniętej prywatnej aptece,

– pracę w niewielkiej miejscowości skupiającej stałych pacjentów, dającej możliwość rozwijania umiejętności z zakresu Opieki Farmaceutycznej.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Apteka Pëla z siedzibą w Nowej Karczmie przy ul. Kościerska 7 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Apteka Pëla mgr. Farm Justyna Biela z siedzibą w Nowej Karczmie przy ul. Kościerskej 7 NIP: 591-15-36-127 adres e-mail: nowakarczma@pelfarm.com.pl , zwana dalej Apteką.
2) Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: nowakarczma@pelfarm.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
• wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Apteki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
• do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: