Technik Farmaceutyczny w Aptece Internetowej- praca od poniedziałku do piątku

Ukraina запрошуємо працівників з України
Numer referencyjny oferty pracy: 
27057
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

IntRec jest innowacyjnym, globalnym dostawcą usług w zakresie rekrutacji pracowników, działającym obecnie w Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. 

 
Techniku! Za chwilę kończy się twój staż jako Technik Stażysta? A może jesteś już doświadczonym Technikiem Farmaceutycznym? 
Dołącz do nas – praca od poniedziałku do piątku!

Nawiązując współpracę otrzymasz

-wysokie wynagrodzenie 
-dodatek za dojazdy do pracy 
-elastyczne godziny pracy od poniedziałku do piątku 
-stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
-kartę multisport, prywatną opiekę medyczną Luxmed 
-ubezpieczenie grupowe 
-dofinansowanie do wypoczynku własnego oraz dzieci, a także nauki języka obcego 
-praca w komfortowych i bezpiecznych warunkach dla lidera branży farmaceutycznej na rynku 

 

Twoje zadania

-realizacja sprzedaży wysyłkowej ( pakowanie i komplementacja) 
-przyjmowanie i kontrola ilości towaru  
-monitorowanie stanów oraz terminów ważności w magazynie aptecznym 
-przestrzeganie najwyższych standardów

Aplikuj już teraz jeśli

-posiadasz dyplom technika farmaceutycznego wraz z ukończonym dwuletnim stażem zgodnie z obowiązującymi przepisami
-posiadasz dojazd do miejscowości Łubna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze IntRec Sp. z o.o. dla potrzeb niniejszej rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Zgoda obejmuje dane zawarte w moim CV lub w innych załączonych dokumentach aplikacyjnych, a także danych zawartych w powyższym formularzu.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka IntRec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szkolna 15, 20-124 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000791961, NIP: 716-28-26-716, adres
e-mail: info@intrec.pl, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Pietras. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: info@intrec.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: