Technik Farmaceutyczny - Warszawa (ul. Belgradzka, ul. Lazurowa)

Numer referencyjny oferty pracy: 
16471
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Technik Farmaceutyczny

Miejsce pracy: Warszawa (ul. Belgradzka, ul. Lazurowa)

Co możemy zaoferować?

- Zatrudnienie w nowoczesnym koncepcie aptecznym
- Bezpieczne warunki pracy
- Szkolenia prowadzone przez Trenera Wewnętrznego
- Wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności
- System premiowy uzależniony od wyników pracy
- Premię za polecanie do pracy Przyjaciół
- Atmosferę opartą na Współpracy

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:
- Masz Dyplom Technika Farmaceutycznego
- Ukończyłaś/ Ukończyłeś staż
- Pomaganie Ludziom jest dla Ciebie na pierwszym miejscu
- Jesteś odpowiedzialny, uczciwy oraz zaangażowany
- Znasz program KAMSOFT

Jakich osób szukamy?
- Empatycznych oraz otwartych na kontakt z Pacjentem
- Zaangażowanych, dokładnych i chętnych do nauki
- Nastawionych na współpracę

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Cosmedica Sp. z o.o., prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cosmedica Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

Administratorem danych osobowych jest Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12, 02-823 Warszawa, NIP 1181691792, REGON 015498451. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Przesłane dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom, w imieniu których prowadzimy rekrutacje. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych osobowych Cosmedica Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Cosmedica Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa oraz przez e-mail: iod@cosmedica.pl. Cosmedica Sp.z o.o z dniem 2019-02-05 został wpisany pod numerem 21166 do rejestrów podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.