Technik Farmacji - Poznań Rataje, Apteka PRYWATNA

Numer referencyjny oferty pracy: 
20481
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 
Wynagrodzenie netto: 
4 100 PLN - 4 300 PLN

Apteka w Poznaniu (Rataje) zatrudni technika farmacji na pełen etat. Oferujemy stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony z atrakcyjnym wynagrodzeniem (ok. 4200 netto). Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem, proponujemy bardzo dobre warunki pracy, miłą atmosferę, elastyczny grafik bez niedziel i świąt. Prosimy kierować aplikacje za pomocą formularza kontaktowego.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1)           Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Spektrum Sp.j., z siedzibą w Poznaniu: os. Piastowskie 22, 61-148 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000209689, NIP: 7822057372, adres e-mail: aptekanadwarta@wp.pl, zwana dalej Spółką.

2)           Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Jacek Jakubski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aptekanadwarta@wp.pl

3)           Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4)           W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5)           Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6)           Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7)           Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8)           Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

9)           Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany..

10)         Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0
Rekrutacja zdalna

Zatrudnię technika farmaceutycznego

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 13.04.2023
Rekrutacja zdalna

Zatrudnię technika farmaceutycznego

Oferta ważna do: 13.04.2023
Ukraina запрошуємо працівників з України
0

LESZNO - TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.04.2023

LESZNO - TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Oferta ważna do: 08.04.2023