WADOWICE -KIEROWNIK APTEKI

Numer referencyjny oferty pracy: 
22667
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Sieć BĄDŹ ZDRÓW, to apteki o ponad 28-letnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym. 

Nawiążemy współpracę z najlepszymi farmaceutami, dla których praca w aptece to chęć rozwoju zawodowego  i firmy poprzez praktyczne zastosowanie swojej specjalistycznej wiedzy, doświadczeń oraz chęci poszerzania kompetencji.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i reprezentowanych kompetencji zawodowych na stanowisku Kierownika Apteki,

- dodatkowy system premiowy miesięczny oraz kwartalny,

- pakiet benefitów: karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, atrakcyjne rabaty pracownicze dla Ciebie i najbliższej rodziny,

- wsparcie w zarządzaniu apteką oraz zespołem,

- możliwość dodatkowej pracy w innych aptekach sieci,

- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe: online, odbywające się w miejscu pracy oraz wyjazdowe,

- integracja i świętowanie, dni ważnych dla Ciebie i firmy

- pracę w prężnym zespole,

- możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy poprzez własny wkład w podnoszenie kompetencji własnych i zespołu.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku lidera zespołu prosimy o przesyłanie  CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych celem rekrutacji. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji są kwalifikacje zawodowe magistra farmacji oraz odpowiedni staż pracy lub specjalizacja.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Woźniak i Wspólnicy Sp. Jawna, z siedzibą w Wadowicach ul. Lwowska 85 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000277984, NIP: 551248552, adres e-mail: magda@badzzdrow.eu, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Magdalena Woźniak. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: magda@badzzdrow.eu
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
• wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania KAMSOFT, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego (…) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. – NIEDOTYCZY.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
• do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Kierownik apteki w Skawinie

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 09.08.2024

Kierownik apteki w Skawinie

Oferta ważna do: 09.08.2024

Kierownik - Tarnów

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 04.08.2024

Kierownik - Tarnów

Oferta ważna do: 04.08.2024

Kierownik apteki

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 18.08.2024

Kierownik apteki

Oferta ważna do: 18.08.2024

Kierownik apteki - Kraków

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 18.08.2024

Kierownik apteki - Kraków

Oferta ważna do: 18.08.2024

Kierownik - Tarnów

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 17.08.2024

Kierownik - Tarnów

Oferta ważna do: 17.08.2024