Warszawa-Mokotów ul. Domaniewska 22A - Magister Farmacji

Ukraina запрошуємо працівників з України
Numer referencyjny oferty pracy: 
21827
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 
Wynagrodzenie netto: 
6 000 PLN - 6 000 PLN
“ Apteka przy Domaniewskiej “
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 22A
Apteka jest zlokalizowana blisko stacji Metro Wilanowska.

Apteka prywatna o ugruntowanej pozycji na rynku (działamy od 22 lat),
zatrudni magistra farmacji na pełny etat.
Pracujemy w pon.-pt. 8.00 – 20.00 i w soboty 9.00 – 14.00.

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie: 8400 zł brutto (=ok. 6000 zł netto),
  • ubezpieczenie medyczne w LuxMed,
  • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
  • możliwość rozwoju.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
- prosimy o przesłanie CV za pomocą formularza dostępnego na stronie.
 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Technografik Spółka z o. o. (właściciel apteki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 22A), z siedzibą w Warszawie: ul. Wielicka 38/41 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000083654, NIP: 1130018602, adres e-mail: biurotech@technografik.com.pl, zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Wojciech Kowal. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: admin@aptekanet.pl 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: ● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, ● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; ● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: ● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; ● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. 10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.
 

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

MŁAWA - Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 04.08.2022

MŁAWA - Magister Farmacji

Oferta ważna do: 04.08.2022

Magister Farmacji - Piastów

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 31.07.2022

Magister Farmacji - Piastów

Oferta ważna do: 31.07.2022