WARSZAWA WESOŁA- Technik Farmaceutyczny

Numer referencyjny oferty pracy: 
13911
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Apteka Marget w Warszawie Wesołej zatrudni na stanowisko Technika FarmaceutycznegoApteka Marget jest rodzinną firmą z tradycjami od ponad 20 lat. Poszukujemy osób z pasją, zaangażowanych, chcących rozwijać się razem z nami.

OFERUJEMY:

  • pracę na pełen etat (umowa o pracę)
  • pracę w rodzinnej firmie z przyjazną atmosferą
  • rozwój zawodowy, szkolenia, kursy
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • spotkania integracyjne
  • praca w zgranym i profesjonalnym zespole
  • łatwy dojazd (apteka bardzo blisko stacji PKP SKM)

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w postaci CV za pomocą niniejszej strony.

 


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1)    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Firma Marget Sp.J. z siedzibą w Warszawie ul. Chopina 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem NIP: 9521275750 adres e-mail: aptekamarget@gmail.com, zwana dalej Spółką.
2)    Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Janusz Składanek. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aptekamarget@gmail.com
3)    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4)    W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5)    Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
8)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9)    Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.