Wyszków - Technik Farmaceutyczny

Rekrutacja zdalna
Numer referencyjny oferty pracy: 
14348
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 

Nie jesteśmy korporacją. Nie jesteśmy siecią. Nie patrzymy wyłącznie na cyferki. Nie rośniemy "dynamicznie" i nie mamy "ugruntowanej pozycji na rynku". 

 

Natomiast.. jesteśmy firmą rodzinną działającą na rynku aptecznym z sukcesami od 30 lat. Rośniemy stabilnie. Najwyżej stawiamy sobie dobro pacjenta i naszego zespołu. Za okazane zaufanie odpłacamy tym samym. Robimy recepturę. Mamy także trudno dostępny i mniej popularny asortyment. 

 

Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko Technika FARMACEUTYCZNEGO :)

 

Szczegóły oferty:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • konkurencyjne wynagrodzenie
  • dodatkowe premie
  • szkolenia
  • miłą atomsferę pracy
  • pracę z szerokim asortymentem i najnowszymi produktami
  • możliwość rozwoju

 

Dołącz do nas!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez VERA sp. z o.o. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i przysługujących mi prawach, w tym w szczególności do cofnięcia zgody”.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka VERA Sp. z o.o., z siedzibą w Wyszkowie: ul. Daszyńskiego 25 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067319, NIP: 7621847498, zwana dalej Spółką.
2)Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aptekavera@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy