Zastępca Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej

Numer referencyjny oferty pracy: 
10734
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pelion*, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Zastępca Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Prawa Farmaceutycznego;
 • udział w pracach nad opracowywaniem procedur Systemu Zarządzania Jakością;
 • udział w pracach nad kwalifikacją i walidacją;
 • szkolenia personelu;
 • nadzór nad procedurami obowiązującymi w Hurtowni Farmaceutycznej;
 • nadzór nad przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem i transportem do odbiorców środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów;
 • prowadzenie ewidencji środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów.

 

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego farmaceutycznego;
 • aktualnego prawa do wykonywania zawodu;
 • min. 2 letniego doświadczenia w pracy w aptece lub hurtowni farmaceutycznej;
 • wysokich zdolności analitycznych;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • umiejętności szybkiego uczenia się;
 • skrupulatności i odpowiedzialności;
 • umiejętności pracy w dynamicznym środowisku pracy;
 • komunikatywności i otwartości.

 

Oferujemy:

 • rozwój kariery zawodowej w firmie obecnej ponad 25 lat na polskim rynku;
 • pracę w organizacji zatrudniającej ponad 2 tys. Pracowników;
 • karierę w Spółce współpracującej przeszło 800 dostawcami produktów farmaceutycznych;
 • umowę o pracę;
 • jasne warunki wynagradzania i premiowania;
 • określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu;
 • dostępność rozbudowanego pakietu medycznego PGF Opieka Medyczna;
 • możliwość korzystania z Ubezpieczenia Lekowego, czyli dofinansowania do leków na receptę nawet do 80%;
 • bogatą ofertę Ubezpieczenia Grupowego;
 • dofinansowanie do pakietu sportowego Fit Profit.

*Pelion Healthcare Group to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio przez PGF SA- sprzedaż hurtowa, PGF Urtica - zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów.
 

 1. Administratorem Danych jest Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342,
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej nr 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 49482 jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez ten podmiot obecnie oraz w przyszłości. Ponadto wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi podmiotom z grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group, w ramach której "Pelion" SA jest podmiotem dominującym, wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez te podmioty obecnie oraz w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Magister Farmacji

Wymiar: Pół etatuOferta ważna do: 17.07.2024

Magister Farmacji

Oferta ważna do: 17.07.2024