Rozdział IIa - (uchylony)

Art. 671. (uchylony)

Art. 672. (uchylony)

Art. 673. (uchylony)

Art. 674. (uchylony)