Harmonogram konkursu "Apteka alternatywna"

Harmonogram konkursu "Apteka alternatywna"

  • 10.02.2020-15.03.2020 - czas trwania konkursu
  • 16.03.2020-29.03.2020 - zapoznawanie się z nadesłanymi pracami przez jury
  • 30.03.2020-5.04.2020 - obrady jury
  • maksymalnie do 10.04.2020 - ogłoszenie wyników konkursu