Farmaceuta podejmie pracę

Numer referencyjny ogłoszenia: 
1941
Charakter ogłoszenia: 

Farmaceuta podejmie zatrudnienie w mieście na terenie całej Polski.
Oczekiwania:
- wynagrodzenie powyżej 4000 zł netto
- mieszkanie służbowe bądź dofinansowanie do mieszkania
- miasto o liczbie mieszkańców >100 tys.