Manager/koordynator aptek

Numer referencyjny ogłoszenia: 
1967
Charakter ogłoszenia: 

Mgr farmacji z uprawnieniami i doświadczeniem poszukuję pracy jako manager, koordynator, zakupowiec w sieci aptek.