Manager/koordynator/zakupowiec

Numer referencyjny ogłoszenia: 
2435
Charakter ogłoszenia: 

Mgr farmacji/manager z bogatym doświadczeniem zawodowym na wszystkich poziomach sektora farmaceutycznego i medycznego, poszukuje pracy na stanowisku kierownika regionu, managera sprzedaży lub zakupu - posiadam doświadczenie na w/w stanowiskach. Gwarantuję wysoki poziom kompetencji merytorycznych i relacyjnych.