Technik farmacji

Numer referencyjny ogłoszenia: 
7
Charakter ogłoszenia: 
Województwo: 

Ambitny i pracowity technik farmacji z prawie 5 letnim stażem pracy poszukuje nowego miejsca pracy. technikiem farm.

Ukończyłam policealne studium farmaceutyczne "Omega" w Tarnowie kierunek technik farmaceutyczny. W trakcie praktyk, stażu i obecnej pracy wykonuje zadania związane z pracą technika farmaceutycznego. Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas nauki w szkole policealnej mogłam wykorzystać i poszerzyć w praktyce. Miałam okazję sprawdzić moje umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykonywania powierzonych mi zadań, planowania czasu i ustalania priorytetów.

Jestem osobą zdyscyplinowaną i sumienną, łatwo nawiązującą kontakty z innymi ludźmi oraz otwarta na współpracę z innymi. Jestem młodym i ambitnym człowiekiem, posiadającym zdolność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia. Moją zaletą jest odpowiedzialność i dobra organizacja pracy. Uważam, że dobrą cechą, którą posiadam jest również konsekwencja w działaniu i dążenie do realizacji zamierzonych celów. Cechuje mnie także umiejętność pracy pod presją czasu i otwartość na nowe wyzwania. Moim atutem jest umiejętność połączenia pracy samodzielnej i zespołowej.

kontakt: kropka184@vp.pl