Technik farmacji

Numer referencyjny ogłoszenia: 
2509

Jestem technikiem farmacji z 7 letnim stażem pracy.
Ukończyłam policealne studium farmaceutyczne "Omega" w Tarnowie kierunek technik farmaceutyczny. Odbyłam praktyki zawodowe w aptece szpitalnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz w aptece Euromedycyna w Tarnowie. Staż zawodowy odbyłam w Aptece „Alfa” w Tarnowie. Obecnie pracuje w Aptece „Centrum” w Woli Rzędzińskiej. W trakcie praktyk, stażu i obecnej pracy wykonuje zadania związane z pracą technika farmaceutycznego. Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas nauki w szkole policealnej mogłam wykorzystać i poszerzyć w praktyce. Miałam okazję sprawdzić moje umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykonywania powierzonych mi zadań, planowania czasu i ustalania priorytetów.

Jestem osobą zdyscyplinowaną i sumienną, łatwo nawiązującą kontakty z innymi ludźmi oraz otwarta na współpracę z innymi. Jestem młodym i ambitnym człowiekiem, posiadającym zdolność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia. Moją zaletą jest odpowiedzialność i dobra organizacja pracy. Uważam, że dobrą cechą, którą posiadam jest również konsekwencja w działaniu i dążenie do realizacji zamierzonych celów. Cechuje mnie także umiejętność pracy pod presją czasu i otwartość na nowe wyzwania. Moim atutem jest umiejętność połączenia pracy samodzielnej i zespołowej.