Polityka prywatności i cookies obowiązująca do dnia 01.11.2022

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.praca.farmacja.pl („Serwis”).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Farmacja.hr spółka z ograniczona odpowiedzialnością o numerze KRS: 0000743747. Nasze biuro mieści się w Warszawie, przy ul. Patriotów 110 („Administrator”).

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Pawłem Maliszewskim, drogą mailową, pisząc na adres: iod@farmacja.hr

 

Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.  Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

 

Cel przetwarzania danych:

Aby zapewnić Państwu możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wyszczególnionych poniżej, opartych na stosownych podstawach prawnych.

 

Rozpatrywanie reklamacji wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Świadczenie innych zamówionych usług dodatkowych, a w szczególności stworzenie indywidualnego raportu płac wymaga przetwarzania anonimowych danych, które w połączeniu z innymi danymi osobowymi mogą uzyskać status danych osobowych, takich jak:

 • stanowisko pracy,
 • płeć,
 • zarobki,
 • benefity pozapłacowe,
 • staż pracy,
 • typ apteki,
 • województwo,
 • wielkość miasta,
 • miasto.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Przesyłanie powiadomień e-mail wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku przekazywania Ci informacji o czynnościach związanych z realizacją zamówień i usług, w celu poprawy ich jakości lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Przesyłanie wiadomości marketingowych - newsletter – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • stanowisko pracy,
 • region, czyli obszar terytorium RP lub obszar poza terytorium RP,
 • miasto.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przesyłanie informacji handlowych  odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody.

 

Przesyłanie wiadomości marketingowych w oknie przeglądarki – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • IP

oraz, w pewnych przypadkach, może wymagać przetwarzania innych danych osobowych, takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 • stanowisko pracy
 • region, czyli obszar terytorium RP lub obszar poza terytorium RP,
 • miasto.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe na podstawieuprzedio wyrażonej w tym celu zgody.

Przesyłanie wiadomości SMS - newsletter – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 • stanowisko pracy
 • region, czyli obszar terytorium RP lub obszar poza terytorium RP,
 • miasto.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody.

 

Telemarketing - newsletter – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • stanowisko pracy,
 • region, czyli obszar terytorium RP lub obszar poza terytorium RP,
 • miasto.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody.

 

Wystawienie faktury VAT i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • numer NIP/PESEL,
 • numer zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego.

 

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (np. tworzenia odpowiednich rejestrów) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • nazwa użytkownika (login), ewentualnie imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prawidłowej realizacji Państwa uprawnień wynikających z RODO.

 

Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • telefon kontaktowy.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie korespondencji z osobami zainteresowanymi kontaktem ze Spółką i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • nazwa użytkownika (login),
 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP,
 • numer zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich.

 

Archiwizacja i gromadzenie dowodów wymagają przetwarzania danych osobowych takich jak: 

 • nazwa użytkownika (login),
 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP,
 • numer zamówienia

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku posiadania dowodów na zaistnienie określonych faktów, czego mogą żądać od nas organy państwowe.

 

Analiza aktywności użytkowników Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak: 

 • data i godzina odwiedzin Serwisu,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu,
 • czas spędzony w Serwisie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników Serwisu.

 

Dane osobowe przetwarzamy także w celu analizy Państwa preferencji i zachowań oraz tworzenia Państwa profilu dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketingu bezpośredniego:

 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Państwu informacji o produktach i usługach, w tym ofertach pracy oferowanych przez Serwis. Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w formularzu zapisu do newslettera, informacje związane z Państwa aktywnością w ramach naszej strony internetowej, częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika (tj. przez aplikację mobilną / przez stronę internetową), Państwa opinie i sugestie, dane o lokalizacji (jeśli taka opcja zostanie przez Państwo włączona na swoim urządzeniu lub w przeglądarce), pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o Państwa aktywnościach, tj. odwiedzanych miejscach oraz aktywności na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Państwa urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki);
 • Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania Państwa o produktach i usługach, w tym ofertach pracy oferowanych przez Serwis, będziemy przetwarzali dane z profilu;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Państwa preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania przez nas informacji o produktach i usługach, w tym ofertach pracy, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować i będą dopasowane do Państwa potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni naszych produktów, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez następujący czas:

Odnośnie do poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • świadczenia usług – w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z oferowanych usług,
 • 3 lat lub 6 lat – w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;
 • 5 lat – w stosunku do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w stosunku do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

 

 1. zarejestrowania Państwa konta i świadczenia usług,
 2. otrzymywania informacji o ofertach pracy i informacji handlowej oraz aktualnościach w serwisie w formie newslettera (e-mail, sms, telemarketing),
 3. otrzymywania informacji o ofertach pracy i informacji handlowej oraz aktualnościach w serwisie w formie powiadomień w oknie przeglądarki,
 4. prezentowania spersonalizowanych reklam i ofert pracy.

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi i usług takich jak Facebook, czy Google przekazujemy Państwa dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul umownych, akceptowanych przez Komisję Europejską. Mogą Państwo uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami oraz sa przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo  także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku takiego przetwarzania  mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 

 1. Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, statystycznym, przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 7. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie do wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 8. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Polityka obowiązuje od dnia 23 października 2021 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione na naszej stronie internetowej.

 

Tutaj możesz zapoznać się z Polityką prywatności obowiązującą do dnia 23.10.2021.