Z Twoją opinią liczyłby się nawet Minister Zdrowia