5 najważniejszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej

5 najważniejszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 19.08.2020
5 najważniejszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej

Niezależnie od wykonywanego zawodu czy miejsca pracy, wzorce procesu rekrutacji stały się praktycznie niezmienne. Pracodawca nie ryzykuje już podejmowania decyzji w oparciu o polecenie bądź świetnie napisane CV. Przed zatrudnieniem odbywa się zatem rozmowa, podczas której kandydat w praktyce będzie mógł się zaprezentować oraz potwierdzić prawdziwość zawartych w dokumentach i rekomendacjach informacji. Jak brzmi 5 najważniejszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej?

Będąc pewnym swoich kompetencji, wiedzy i umiejętności, uczestnik procesu rekrutacji nie powinien w zasadzie bać się spotkania z potencjalnym pracodawcą. Jednak praktyka pokazuje, że na rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzane są dodatkowe aspekty kandydata, a jedno źle wypowiedziane zdanie może całkowicie przekreślić szanse na wymarzone stanowisko. Dlatego podpowiadamy, jak przygotować się na 5 najważniejszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej, które mogą paść z ust rozmówcy.

CZYTAJ WIĘCEJ: PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ

Co wiesz o naszej firmie? Dlaczego chcesz u nas pracować?

Powód pytania: Pracodawca chce zweryfikować, czy kandydat zadał sobie trud i sprawdził podstawowe informacje o miejscu pracy i stanowisku, na które zamierza aplikować. Ponadto ukazanie powodów ubiegania się o miejsce akurat w tej aptece z zachowaniem hierarchii ich ważności pozwala zauważyć, co kieruje daną osobą.

Wskazówki dotyczące odpowiedzi: Warto wyuczyć się najważniejszych faktów dotyczących potencjalnego miejsca pracy, ponadto umieć sparafrazować promowane w niej zasady i misję. Wartością dodaną jest podkreślenie tych aspektów jego funkcjonowania, które skłoniły nas do aplikowania właśnie na to stanowisko.

Dlaczego chcesz zmienić pracę? Dlaczego odchodzisz z poprzedniej pracy?

Powód pytania: W interesie rekrutera leży zbadanie podstaw decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia. Ustalenie pierwotnej przyczyny pozwala zweryfikować, czy problemem było usposobienie kandydata czy ograniczone możliwości spełnienia jego oczekiwań.

Wskazówki dotyczące odpowiedzi: Nadrzędną zasadą jest pozytywna narracja wypowiedzi – błędem będzie punktowanie konfliktów czy słabych stron poprzedniego pracodawcy. Zamiast tego warto skupić się na tym, jakich możliwości rozwoju kandydat oczekuje od nowego miejsca zatrudnienia.

5 najważniejszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej

Jakie są Twoje największe zalety, a jakie wady?

Powód pytania: Odpowiedź kandydata niesie za sobą szereg informacji dot. jego samoświadomości i wglądu we własne usposobienie, kreatywności w zakresie sposobu argumentacji wybranych cech oraz gotowości do dalszej pracy nad sobą w kontekście wymienionych słabości.

Wskazówki dotyczące odpowiedzi: Im bardziej zindywidualizowane przykłady, tym lepiej – nie ma nic gorszego niż rzucenie utartego sloganu o perfekcjonizmie jako wadzie lub sztucznym wybielaniu własnej osoby i stwierdzeniu, że przyszły pracodawca nie dostrzeże żadnych słabych punktów. Ważne, aby prezentowane mocne strony korelowały z obejmowanym stanowiskiem i celami firmy, a ujawnione niedociągnięcia szły w parze z gotowym pomysłem na udoskonalenie ich w niedalekiej przyszłości.

SPRAWDŹ: FARMACEUTO, MOŻE CZAS NA ZMIANĘ PRACY?

Skąd czerpiesz motywację do pracy?

Powód pytania: Potencjalny zatrudniający musi mieć pewność, że kandydat wykazuje chęć rozwoju, jest świadomy czynników, które go motywują do działania i są to aspekty, które będą możliwe do osiągnięcia na oferowanym stanowisku i/lub zrealizowania przez pracodawcę.

Wskazówki dotyczące odpowiedzi: Każde miejsce pracy wymaga przez swój charakter odrębnego zestawu cech osoby, która będzie je zajmować. Istotne jest więc ukazanie spójności systemu motywacji kandydata z jego potencjalną rolą w firmie. Jeśli przyszłe obowiązki są mocniej powiązane z pracą w zespole, warto podkreślić rolę stosunków pomiędzy pracownikami czy wspólne osiąganie celów, z kolei jeśli oferowane stanowisko jest bardziej zindywidualizowane i dynamiczne, wzmianka o poczuciu sprawczości w realizacji celu i perspektywa rozwoju osobistego będą wartością dodaną

Powiedz kilka słów o sobie

Powód pytania: Proces rekrutacji jest czasochłonny i - mimo swojej etapowości  - obarczony ryzykiem zainwestowania w nieodpowiedniego kandydata. Chwilowe odejście od tematów bezpośrednio powiązanych z oferowanym stanowiskiem nie stanowi zatem formy small talku, a okazję do ostatecznego przekonania pracodawcy o fakcie, że kandydat jest świadomy własnej wartości i potrafi wskazać elementy, które wyróżniają go na tle innych.

Wskazówki dotyczące odpowiedzi: Wypowiedź kandydata na swój temat musi być zwięzła i ukazywać jego charakter oraz dotychczasowe osiągnięcia – należy w niej podkreślać zatem nie tylko sukcesy, ale i punkty zwrotne, które pozwoliły nabyć nowe umiejętności. Warto uzupełnić ją o opinie innych na swój temat, aby pokazać prawdziwość wcześniej przytoczonych słów w mniej subiektywny sposób.

Wojtek Chudziński - autor praca.farmacja.pl
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA