Apteka - rodzaje, personel, funkcjonowanie [ABC farmaceuty]

REKLAMA

Apteka - rodzaje, personel, funkcjonowanie [ABC farmaceuty]

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 23.05.2022
KATEGORIA:

Czym wed艂ug prawa farmaceutycznego jest apteka, kto mo偶e w niej pracowa膰 i na jakich zasadach? Sprawdzamy podstawy prawne funkcjonowania aptek w Polsce. Ten syntetyczny przewodnik musi pozna膰 ka偶dy m艂ody adept farmacji!

Apteczne ABC

Zacznijmy od tego, czym w艂a艣ciwie jest apteka i jakie s膮 cele jej funkcjonowania. Polskie prawo farmaceutyczne stanowi, 偶e apteka to plac贸wka ochrony zdrowia publicznego, w kt贸rej uprawnione osoby 艣wiadcz膮 us艂ugi farmaceutyczne oraz us艂ugi zwi膮zane z ochron膮 zdrowia, a tak偶e prowadz膮 detaliczny obr贸t produktami leczniczymi.

Us艂ugi farmaceutyczne 艣wiadczone w aptekach to m.in.: wydawanie produkt贸w leczniczych, sporz膮dzanie produkt贸w leczniczych po艂膮czone z ocen膮 ich jako艣ci i trwa艂o艣ci, przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego i udzielanie porady farmaceutycznej oraz wykonywanie pomiaru ci艣nienia krwi.

Us艂ugi zwi膮zane z ochron膮 zdrowia 艣wiadczone w aptekach to m.in.: (w aptekach og贸lnodost臋pnych) monitorowanie procesu leczenia farmakologicznego sta艂ych pacjent贸w apteki, doradztwo w samo lecznictwie farmakologicznym pacjent贸w w oparciu o produkty wydawane bez recepty; (w aptekach szpitalnych, zak艂adowych oraz dzia艂ach farmacji szpitalnej) prowadzenie ewidencji badanych produkt贸w leczniczych oraz produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych otrzymywanych w formie darowizny, ustalanie procedur wydawania produkt贸w leczniczych oraz wyrob贸w medycznych.聽

Wa偶ne: nazwa 鈥瀉pteka鈥 zastrze偶ona jest wy艂膮cznie dla miejsca sprawowania opieki farmaceutycznej.

Rodzaje aptek

Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 6 wrze艣nia 2001 r., tzw. Prawem farmaceutycznym, w Polsce funkcjonuj膮 nast臋puj膮ce rodzaje aptek:

  • og贸lnodost臋pne;
  • szpitalne;
  • zak艂adowe.

Apteka og贸lnodost臋pna

Apteka og贸lnodost臋pna to plac贸wka, kt贸rej celem jest zaopatrywania ludno艣ci w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne itp., zapewnienia 艣wiadczenia ludno艣ci us艂ug farmaceutycznych oraz sprawowania opieki farmaceutycznej.

Apteka og贸lnodost臋pna mo偶e by膰 prowadzona wy艂膮cznie na podstawie uzyskanego tzw. zezwolenia na prowadzenie apteki.

Apteka szpitalna

Apteka szpitalna to plac贸wka, kt贸ra jest przeznaczona do zaopatrywania zak艂adu leczniczego, jednostki organizacyjnej publicznej s艂u偶by krwi oraz pacjent贸w, a tak偶e zapewnienia 艣wiadczenia us艂ug farmaceutycznych na potrzeby zak艂adu leczniczego lub jednostki organizacyjnej publicznej s艂u偶by krwi.

Apteka szpitalna funkcjonuje w zak艂adzie leczniczym o charakterze stacjonarnym i ca艂odobowym lub w jednostce organizacyjnej publicznej s艂u偶by krwi.

Apteka zak艂adowa

Apteka zak艂adowa to plac贸wka, kt贸r膮 tworzy si臋 w podmiocie wykonuj膮cym dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, w celu zaopatrywania gabinet贸w, pracowni, izb chorych lub oddzia艂贸w terapeutycznych, a tak偶e innych zak艂ad贸w leczniczych. Tw贸rc膮 tego rodzaju apteki jest Ministerstwo Obrony Narodowej lub Sprawiedliwo艣ci.

Poza ustawowym podzia艂em aptek istniej膮 r贸wnie偶 praktyczne typizacje uwzgl臋dniaj膮ce rodzaj w艂a艣ciciela, miejsce udzielania us艂ug czy kategori臋 sprzedawanych produkt贸w leczniczych. W zwi膮zku z tym mo偶emy tak偶e wyr贸偶ni膰: apteki prywatne i sieciowe, apteki stacjonarne i internetowe, apteki 鈥瀕ek贸w gotowych鈥 i 鈥瀝ecepturowe鈥.

Personel apteki

Przyjrzyjmy si臋 teraz, jak wygl膮da struktura zatrudnienia w polskich aptekach. Personel mo偶na tu podzieli膰 ze wzgl臋du na wykszta艂cenie oraz zajmowane stanowisko. W aptece mo偶emy spotka膰 nast臋puj膮ce osoby:

  • kierownik apteki;
  • zast臋pca kierownika apteki;
  • magister farmacji;
  • technik farmaceutyczny;
  • pomoc apteczna;
  • sta偶ysta.

Pod wzgl臋dem wykszta艂cenia, kierownicy i magistrowie musz膮 mie膰 uko艅czone studia wy偶sze na kierunku farmacji. Technicy farmaceutyczni zdobywaj膮 uprawnienia w szko艂ach policealnych, natomiast aby zosta膰 pomoc膮 apteczn膮, mo偶na odby膰 specjalistyczny kurs, ale nie jest to konieczno艣ci膮.

Warto zauwa偶y膰, 偶e istnieje r贸wnie偶 funkcja w艂a艣ciciela apteki, kt贸ry mo偶e, ale nie musi by膰 cz臋艣ci膮 standardowego personelu plac贸wki.

Aby bli偶ej pozna膰 kulisy poszczeg贸lnych pracownik贸w aptek, odsy艂amy do dedykowanych artyku艂贸w z kategorii 鈥Praca w aptece鈥 oraz 鈥Kariera i rozw贸j鈥.

Apteka 鈥 podstawowe zasady funkcjonowania

Apteka, jako plac贸wka ochrony zdrowia publicznego, podlega 艣cis艂emu prawu farmaceutycznemu i innym, powi膮zanym aktom prawnym. Apteki szpitalne i zak艂adowe, ze wzgl臋du na swoj膮 specyfik臋, posiadaj膮 cz臋sto odmienne zasady funkcjonowania w por贸wnaniu do aptek og贸lnodost臋pnych. Poniewa偶 tych ostatnich jest zdecydowanie wi臋cej, przyjrzyjmy si臋 bli偶ej w艂a艣nie nim.

Aby prowadzi膰 aptek臋, nale偶y uzyska膰 zezwolenie, kt贸re wydaje wojew贸dzki inspektor farmaceutyczny. O pozwolenie na otwarcie i prowadzenie apteki mo偶e si臋 ubiega膰 farmaceuta posiadaj膮cy prawo wykonywania zawodu, kt贸ry prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub sp贸艂ka jawna albo partnerska, kt贸rej przedmiotem dzia艂alno艣ci jest wy艂膮cznie prowadzenie aptek, i w kt贸rych partnerami s膮 wy艂膮cznie farmaceuci posiadaj膮cy prawo wykonywania zawodu.

Rozk艂ad godzin pracy aptek powinien by膰 dostosowany do potrzeb danej ludno艣ci, zapewniaj膮c jednocze艣nie us艂ugi farmaceutyczne w porach nocnych, niedziele i 艣wi臋ta. Godziny otwarcia plac贸wek ustala rada danego powiatu na drodze uchwa艂y.

W ka偶dej aptece, w godzinach jej otwarcia, powinien by膰 zatrudniony przynajmniej jeden magister farmacji, kt贸ry podczas zmiany wykonuje czynnie swoje obowi膮zki. Plac贸wka musi zatrudnia膰 osob臋 odpowiedzialn膮 za jej prowadzenie. Tzw. kierownik apteki, kt贸ry musi posiada膰 wy偶sze wykszta艂cenie farmaceutyczne, jest odpowiedzialny za prawid艂owe i zgodne z prawem funkcjonowanie plac贸wki. Jakie warunki nale偶y spe艂ni膰, 偶eby prowadzi膰 aptek臋 鈥 sprawd藕 w osobnym artykule: Zaw贸d: Kierownik apteki.

Zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, apteka mo偶e udost臋pnia膰 informacj臋 o jej lokalizacji i godzinach pracy, natomiast nie mo偶e prowadzi膰 na rzecz swojej dzia艂alno艣ci reklamy.

Nadz贸r nad prawid艂owym i praworz膮dnym funkcjonowaniem aptek sprawuje wojew贸dzki inspektor farmaceutyczny, w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na lokalizacj臋 apteki.

Jak prowadzi膰 aptek臋 zgodnie z prawem i efektywnie biznesowo 鈥 dowiesz si臋 z poradnik贸w w dedykowanej zak艂adce 鈥Funkcjonowanie apteki鈥.

Punkt apteczny

Na koniec warto wspomnie膰 r贸wnie偶 o punktach aptecznych. S膮 to plac贸wki, kt贸re tworzone s膮 wy艂膮cznie na terenach wiejskich, na kt贸rych wcze艣niej nie funkcjonowa艂a og贸lnodost臋pna apteka. Powstaj膮 na podstawie zezwolenia wydanego przez wojew贸dzkiego inspektora farmaceutycznego. Mog膮 je otworzy膰 osoby fizyczne lub prawne, ale r贸wnie偶 sp贸艂ki prawa handlowego.

W punktach aptecznych pacjenci mog膮 kupi膰 wszystkie leki wydawane bez recepty oraz leki dost臋pne na recept臋, je艣li spe艂niaj膮 kryteria okre艣lone w odpowiednim rozporz膮dzeniu ministra zdrowia.

Kierownikiem punktu aptecznego mo偶e zosta膰 farmaceuta z co najmniej rocznym sta偶em pracy w zawodzie lub technik farmaceutyczny z trzyletnim sta偶em pracy w aptekach og贸lnodost臋pnych.

PRZECZYTAJ TAK呕E: