Błędne zapisy na e-recepcie - jak wydać wtedy lek?

REKLAMA

Błędne zapisy na e-recepcie - jak wydać wtedy lek?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 25.09.2020
Błędne zapisy na e-recepcie

Często zdarza się, że farmaceuta otrzymuje od pacjenta e-receptę z danymi, które są niepoprawne, brakuje części z nich lub zapisami, które budzą wiele wątpliwości. Co zrobić, kiedy znajdziemy błędne zapisy na e-recepcie? Jak taką preskrypcję zrealizować?

Błędne zapisy na e-recepcie: za duża ilość leku psychotropowego?

Psychiatra przepisał na e-recepcie 30 op. (!!!) Nasenu 10 mg x 20 tabl. i dawkowanie 1 x dziennie 6 tabl. (zolpidem gr IV P). Łączna ilość środka psychotropowego jest opisana prawidłowo. Przypominamy, że charakterystyka produktu mówi o maksymalnej dawce dobowej 10 mg. Ile leku można wydać na podstawie takiej recepty i czy w ogóle można wydać z takim dawkowaniem? Czy lekarz powinien to dawkowanie dodatkowo opisać i zaopatrzyć wykrzyknikiem? 

Od prawie 6 lat nie jest wymagane stawianie wykrzyknika przy przekroczonym dawkowaniu leku. Wcześniej dotyczyło to tylko leków odurzających, a nie psychotropowych. Lekarz może wypisać pacjentowi na e-recepcie ilość leku na 360 dni, a osoba realizująca wydać jednorazowo maksymalnie na 180 dni. Recepta powinna być zrealizowana w terminie 30 dni od daty wystawienia. Jeżeli tylko pacjent może sobie finansowo pozwolić na zakup 30 opakowań leku Nasen, nie ma podstaw, żeby takiej realizacji odmówić (poza podejrzeniem o pozamedyczne zastosowanie leku, ale od tego jest wywiad z pacjentem).

PRZECZYTAJ TAKŻE: E-RECEPTA - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Oczywiście, trzeba się upewnić, jak pacjent będzie przyjmować lek. Czasem lekarze stosują taki zapis, żeby pacjent wyjeżdżający mógł się zaopatrzyć w większą ilość leku. Dane literaturowe mówią o braku zwiększenia siły działania przy podnoszeniu dawki ponad 10 mg. Jeżeli pacjent wymaga większych dawek, może powinien zmienić lek. Warto porozmawiać z lekarzem na temat swoich wątpliwości.

Weryfikacja informacji o e-recepcie

Błędne zapisy na e-recepcie: niepełny adres świadczeniodawcy

Na e-recepcie są wszystkie prawem wymagane elementy z wyjątkiem numeru budynku w adresie świadczeniodawcy. Czy można więc taką receptę zrealizować ze zniżką po uprzednim dokonaniu adnotacji? 

Niepełny adres w danych świadczeniodawcy, zarówno na recepcie papierowej, jak i elektronicznej można uzupełnić adnotacją w DRR (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept). Pozwoli to na realizację recepty ze zniżką.

Błędne zapisy na e-recepcie: zagraniczny adres pacjenta

Pacjent przyszedł z e-receptą na leki zniżkowe. Lekarz wpisał PESEL pacjenta i oddział NFZ, natomiast wskazał adres angielski. Czy można zrealizować taką receptę ze zniżką? 

Można zrealizować taką e-receptę ze zniżką. Wcześniej również byłoby to możliwe, ponieważ adres zawsze można poprawić na zgodny z identyfikatorem. Aktualnie, kiedy identyfikator NFZ nie jest wymagany na recepcie refundowanej, nie należy się przejmować jego zgodnością lub nie z adresem pacjenta.

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: E-RECEPTA: TRZY PROBLEMATYCZNE KWESTIE PRZY REALIZACJI

 

SPRAWDŹ NAJNOWSZE OFERTY PRACY