E-recepta - leki recepturowe

REKLAMA

E-recepta - leki recepturowe

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 01.03.2021
KATEGORIA:

E-recepta na leki recepturowe często budzi wiele wątpliwości wśród farmaceutów. Poniżej prezentujemy dwa przykłady niejasności w przypadku realizacji recepty elektronicznej na leki robione - sprawdźcie, jakie rozwiązania sugerują profesjonaliści!

E-recepta na leki recepturowe – wymóg dawkowania przy postaciach zewnętrznych

Czy w świetle zmian w przepisach dotyczących realizacji recept wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r., realizacja recepty na lek robiony do stosowania zewnętrznego, na której nie jest podane żadne dawkowanie, jest niemożliwa?

Od 1 stycznia 2021 r. przyjmuje się, że recepty na leki recepturowe do stosowania zewnętrznego na skórę, wystawione po wejściu w życie nowych przepisów, powinny zawierać sposób dawkowania, a jeśli nie zawierają tej informacji to są wystawione nieprawidłowo. Zapis dawkowania powinien przynajmniej obejmować częstotliwość stosowania.

Warto uczulić lekarzy i pilnować, żeby przyjmowane do realizacji recepty odpowiadały aktualnym wytycznym. Według nowych zasad recepty na inne postaci niż wymienione nie wymagają sposobu dawkowania, o ile w składzie nie znajduje się substancja podlegająca pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Wynika to z faktu, że pod koniec 2020 roku, czyli przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie recept, NFZ zaczął kwestionować leki robione bez dawkowania, choć wydawałoby się to niezgodne z przepisami. 

Niestety, MZ w odpowiedzi na pytanie Funduszu stwierdziło, że § 10 ust. 1 pkt 4 uchylonego rozporządzenia w sprawie recept (mówiący o błędnym lub brakującym dawkowaniu), nie odnosi się do leków robionych. Przy czym zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 4 lit. e każda recepta z lekiem robionym powinna zawierać sposób dawkowania.

SPRAWDŹ TAKŻE: WĄTPLIWE DAWKOWANIE NA E-RECEPCIE

E-recepta na leki recepturowe - wątpliwości przy realizacji

Zapis ilości leku recepturowego w nagłówku e-recepty

Zdarza się, że lekarze wypisują e-recepty na leki robione w następujący sposób: “2 opakowania po 200 g”, po czym następuje skład na 200 g leku recepturowego. Czy taki zapis jest nieprawidłowy?

Zapis ilości leku recepturowego polega na wskazaniu jego nazwy lub składu oraz podania słownie albo cyframi arabskimi ilości surowców przeznaczonych do jego sporządzenia. Określenie dodatkowych elementów zapisu nie zostało doprecyzowane, więc przyjmuje się, że ma być zgodny z zasadami sztuki, tj. tradycją. Zgodnie z tradycją ilość leku określa się całościowo w gramach lub przy postaciach dawkowanych liczbę sztuk o danym składzie (jak wiadomo może być też d.t.d. lub divide). 

Ilość maści, płynów podaje się w całości (100,0; ad 100,0, 200,0) bez przeliczników typu opakowania itd. Osoba realizująca ma pełne prawo nie uznać zapisu w nagłówku jako łącznej ilości leku recepturowego i kierować się wyłącznie wskazanym składem ilościowym

Istnieje oczywiście inny pogląd, że intencja lekarza jest czytelna (kiedy najpierw podany jest skład na 1 ryczałt, a później liczba opakowań – wg informacji z NIA), więc można wykonać 4 ryczałty maści, ale to raczej przy wpisach poniżej składu niż jako tytuł receptury. To, co się obecnie dzieje z zapisem receptury na e-recepcie jest niepokojące. Niemniej, zawsze najbezpieczniej jest wybrać wersję asekuracyjną lub zlecić osobie wystawiającej korektę ilości składników. Nie zawsze można powiedzieć, że jakiś zapis jest zły. Zwykle nie jest po prostu do końca poprawny.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: E-RECEPTA - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl
 

SPRAWDŹ NAJNOWSZE OFERTY PRACY