Elastyczny czas pracy. Co znaczy i jakie daje korzyści?

Elastyczny czas pracy. Co znaczy i jakie daje korzyści?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 05.02.2024
KATEGORIA:

Elastyczny czas pracy zyskuje na popularności. Coraz częściej ubiegają się o niego pracownicy i śmielej korzystają z niego pracodawcy. Wszystko za sprawą pandemii COVID-19 podczas której elastyczny czas pracy stał się rozwiązaniem przy obostrzeniach epidemiologicznych. Efekt? W 2023 roku praca zdalna trafiła do kodeksu pracy.

 

Co to elastyczny czas pracy?

 

Elastyczny czas pracy, jak sama nazwa wskazuje, to alternatywa dla sztywnego czasu pracy. Jest formą zatrudnienia, która polega na dostosowaniu organizacji i rozliczenia czasu pracy do różnych potrzeb pracowników i pracodawców. Zasady są indywidualnie ustalane przez obie strony przed zawarciem umowy lub w trakcie trwania umowy.

Ten specjalny tryb umożliwia ustalenie elastycznego wymiaru czasu pracy oraz elastycznej organizacji czasu pracy. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, pracownik może ubiegać się o skrócenie wymiaru czasu pracy lub zmienić miejsce wykonywania pracy.

Warto wiedzieć: Elastyczny czas pracy bywa też określany jako ruchomy czas pracy, elastyczny system pracy, zadaniowy czas pracy lub nienormowany czas pracy.

 

Elastyczny czas pracy - rodzaje i przykłady

 

Jaki może być elastyczny czas pracy? Typy tej formy zatrudnienia zależne są od rozliczenia, miejsca czy czasu wykonywania obowiązkowych zawodowych. Są to m.in.:

 • praca zdalna
 • praca moblina
 • praca na część etatu
 • ruchomy czas pracy
 • zadaniowy czas pracy
 • naprzemienne godziny pracy
 • roczny wymiar czasu pracy.

 

Elastyczny czas pracy w Kodeksie pracy

 

Podstawowe założenia dotyczące elastycznego czasu pracy zostały uwzględnione w Ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Co Kodeks pracy mówi o elastycznej formie zatrudnienia?

 • zmiana systemu czasu pracy może być uzasadniona przyczynami obiektywnymi, technicznymi i dotyczącymi organizacji pracy;
 • okres rozliczeniowy można wydłużyć do 12 miesięcy, jeśli zachowa się ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • rozkład czasu pracy może być zaplanowany na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, ale musi obejmować minimum 1 miesiąc;
 • pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli: w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, na pisemny wniosek pracownika ustalony zostanie system zadaniowego czasu pracy lub na pisemny wniosek pracownika ustalony zostanie indywidualny rozkład czasu pracy;
 • rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy oraz przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy.

 

Elastyczny czas pracy dla rodziców

 

Z dniem 26 kwietnia 2023 roku w życie weszły zmiany w przepisach prawa pracy. Jedną z nich jest wprowadzenie do Kodeksu pracy elastycznego czasu pracy dla rodzica.

Jeśli pracownik wychowuje dziecko w wieku do 8. roku życia, może się ubiegać o elastyczną organizacją pracy, np. skrócenie wymiaru etatu, pracę zdalną lub pracę weekendową.

Aby skorzystać z elastycznej formy pracy, pracownik musi złożyć do pracodawcy wniosek na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem elastycznej organizacji pracy.

Aby zaplanować pracownikowi rodzicowi elastyczny tryb pracy, należy pamiętać, że zgodnie z dodatkowymi przywilejami, opiekun dziecka do lat 8. nie może pracować w godzinach nadliczbowych, w porach nocnych czy w delegacji (chyba, że sam wyrazi na to zgodę).

 

Elastyczny czas pracy - wniosek

 

Pracownik może ubiegać się o elastyczny czas pracy jeśli pozwala mu na taki tryb jego stanowisko. Jest wtedy zobowiązany do złożenia formalnego wniosku o zastosowanie ruchomego czasu pracy.

Nie ma jednego obowiązującego powszechnie szablonu takiego dokumentu. Prawidłowy wniosek powinien zawierać następujące dane w przedstawionej kolejności:

 1. miejscowość i data,
 2. dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, dział (jeśli dotyczy),
 3. nagłówek: “Wniosek o zastosowanie ruchomego czasu pracy”,
 4. formuła wstępna: „Na podstawie art. 150 § 5 Kodeksu pracy, zwracam się z prośbą o objęcie mnie ruchomym czasem pracy”,
 5. preferowany termin, od którego nowy tryb czasu pracy ma zaistnieć,
 6. umotywowanie swojej prośby,
 7. podpis.

Wniosek składa się bezpośrednio do pracodawcy. Wymagana jest odpowiedź na piśmie z podpisem i pieczątką przełożonego.

 

Zalety elastycznego czasu pracy

 

Jakie korzyści pracownikowi i pracodawcy zapewnia elastyczny czas pracy? Entuzjaści tej formy zatrudnienia wymieniają m.in. takie zalety:

 • dostosowanie systemu pracy do indywidualnych potrzeb pracodawcy,
 • oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach do pracy,
 • amortyzacja kosztów ponoszonych przez pracodawcę związanych z organizacją miejsca pracy,
 • możliwość dzielenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, np. nauką czy opieką nad rodziną,
 • wzrost efektywności pracownika,
 • pozytywny wpływ na komfort psychiczny i fizyczny pracownika,
 • szansa na work-life balance, czyli osiągnięcie harmonii pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako nowoczesnej, postępowej, elastycznej, wychodzącej naprzeciw potrzebom pracowników.

 

Wady elastycznego czasu pracy

 

Korzyści płynące z elastycznego czasu pracy nie świadczą o tym, że taka forma zatrudnienia to rozwiązanie pozbawione jakichkolwiek wad. Jakie kontrargumenty posiadają sceptycy elastycznego trybu pracy? Oto minusy, na które zwracają uwagę:

 • silna potrzeba samodyscypliny i perfekcyjnego zarządzaniem czasem,
 • ryzyko przerwania ciągłości zatrudnienia (elastyczność = brak stabilności)
 • (w przypadku pracy z domu) możliwość zatarcia się granicy pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
 • ryzyko izolacji i rozluźnienia się relacji z współpracownikami, przełożonymi i pracodawcą,
 • wyzwanie w planowaniu grafików przez menedżerów,
 • trudność w bieżącej weryfikacji efektów pracy przez przełożonych.

 

Szukasz elastycznej pracy jako farmaceuta? Przeglądając oferty pracy, zwróć uwagę na proponowane warunki zatrudnienia, a jeśli ogłoszenie nic o nich nie mówi, wyraź swoje oczekiwania już na pierwszym etapie rekrutacji.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA