8 elementów, których nie może zabraknąć w Twoim CV

8 elementów, których nie może zabraknąć w Twoim CV

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 03.04.2020
8 elementów CV, o których nie możesz zapomnieć!

Dobre wykształcenie to nie wszystko! Żeby znaleźć wymarzoną pracę, należy odpowiednio zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą. Pierwszym etapem tej autoprezentacji jest umiejętnie stworzony życiorys. Co musi być w nim zawarte, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces? Prezentujemy elementy CV, których nie można pominąć!

Elementy CV: przedstaw się!

Co powinno zawierać CV magistra farmacji i CV technika farmaceutycznego? Z całą pewnością należy zacząć od umieszczenia w nim danych osobowych. Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail są niezbędne, by umożliwić potencjalnemu pracodawcy kontakt z kandydatem - dlatego tak istotna jest ich poprawność. Warto zweryfikować to przed aplikowaniem na konkretne ogłoszenie. Można umieścić także datę urodzenia oraz informację o miejscu zamieszkania. Jeśli wśród wymogów aplikacyjnych znajduje się CV ze zdjęciem, należy zadbać o to, by fotografia była dobrana stosownie do dokumentu - zdjęcia typu “selfie” mogą zostać uznane za brak profesjonalizmu.

Następnie należy przejść do zaprezentowania swojego wykształcenia. CV magistra farmacji powinno zawierać informację o ukończonej szkole wyższej (nazwę uczelni, rok rozpoczęcia i zakończenia studiów, kierunek i tryb studiów), a CV technika farmaceutycznego - o ukończonej szkole policealnej. W obu przypadkach warto w następnej kolejności zaprezentować dane dot. szkoły średniej, której jest się absolwentem (nazwę szkoły, rok rozpoczęcia i zakończenia edukacji, miejscowość oraz profil klasy). Wartością dodaną życiorysu będzie umieszczenie tematu swojej pracy dyplomowej lub wyniku egzaminu dyplomowego.

Elementy CV: co należy w nim zamieścić?

Elementy CV: zaprezentuj swoje doświadczenie

Część dot. zawodowego doświadczenia to najważniejszy element życiorysu. Informacje o zatrudnieniu powinny być podawane chronologicznie od najnowszego, najbardziej aktualnego. W przypadku każdego miejsca pracy należy podać nazwę pracodawcy, stanowiska oraz zakres wykonywanych obowiązków. Jeśli kandydat do pracy w aptece dopiero zaczyna swoją karierę, w CV należy umieścić informacje o aptekach stażowych (pół roku w ramach programu studiów w przypadku magistra farmacji, dwa lata stażu w przypadku technika farmaceutycznego) oraz o aktywnościach dodatkowych w trakcie nauki (działalność w organizacjach np. studenckich czy związanych z wykonywanym zawodem). Jeżeli w Twoim życiorysie widnieje przerwa związana np. z urlopem macierzyńskim lub zdrowotnym - umieść tę informację w CV.

Kolejne elementy CV, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy, to informacje o zrealizowanych przez kandydata kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych oraz umiejętnościach (zarówno twardych, związanych z wykonywanym zawodem, jak i miękkich - umiejętności interpersonalnych, kluczowych w pracy z ludźmi). W przypadku potwierdzenia etapów rozwoju osobistego, warto podać informację o temacie i terminie szkolenia oraz jego organizatorze, a przy językach obcych wskazać poziom w ogólnoprzyjętej skali biegłości językowej (np. A2, B2, C1).

CZYTAJ WIĘCEJ: Zainteresowania i umiejętności w CV

Elementy CV: pokaż swoje “drugie ja”

Na koniec warto pokazać swoje drugie oblicze i pochwalić się przed pracodawcą swoimi zainteresowaniami. Można w tej sekcji umieścić zarówno hobby związane z zawodem, np. konkretną gałęzią branży farmaceutycznej, ale także te, pokazujące kandydata od prywatnej strony. Informacje o swoim hobby warto jak najbardziej doprecyzowywać, tj. zamiast samego zainteresowania muzyką, dodać jej rodzaj (np. muzyka klasyczna), lub w przypadku sportu skupić się na konkretnej dyscyplinie. Na koniec dodaj klauzulę o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych przez pracodawcę w procesie rekrutacyjnym.

Podsumowując, niezbędne elementy CV, o których nie możesz zapomnieć to: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kursy i szkolenia, znajomość języków obcych, umiejętności, zainteresowania oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dzięki tym ośmiu poprawnie uzupełnionym elementom, skutecznie zaprezentujesz swoje atuty i zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w wybranym miejscu.
 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA