Pracuj na swoich zasadach - formy zatrudnienia w aptece

Pracuj na swoich zasadach - formy zatrudnienia w aptece

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 17.04.2020
KATEGORIA:
Formy zatrudnienia w aptece

Formy zatrudniania pracowników w Polsce są bardzo zróżnicowane - prawo pracy dopuszcza kilka rozwiązań dot. typów umów w zależności od warunków podejmowanej pracy - czasu i miejsca jej wykonywania, zakresu obowiązków czy sposobu rozliczania jej wykonywania. Jakie formy zatrudnienia w aptece dotyczą farmaceutów i techników farmaceutycznych?

W przypadku pracy w branży farmaceutycznej, najbardziej popularnym kontraktem między pracodawcą a pracownikiem jest umowa o pracę. Wynika to ze specyfiki tych profesji - etatowości pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie oraz zobowiązania do wypłaty ustalonego odgórnie wynagrodzenia. Dodatkowo, osoby pracujące w aptekach na dodatkowych dyżurach (tzw. praca “na godziny”) czy magister farmacji na stanowisku kierownika mogą otrzymać umowy cywilnoprawne. Jakie różnice występują między tymi typami umów?

Formy zatrudnienia w aptece - umowa o pracę

Umowa o pracę jest najbardziej pożądaną formą umocowania stosunków pracy z danym pracodawcą. Można ją zawrzeć na okres próbny, czas określony (w tym także na zastępstwo) lub nieokreślony. W przypadku umowy na zastępstwo, która może zostać zawarta w przypadku usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika, niezbędne jest wskazanie czasu tej nieobecności.

Jedną z zalet takiej umowy jest wliczanie przepracowanego okresu do stażu pracy. Dodatkowo, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje ubezpieczenie społeczne, prawo do zasiłków chorobowych, a także do płatnego urlopu - zarówno wychowawczego, jak i wypoczynkowego.

CZYTAJ WIĘCEJ: FARMACEUTA NA URLOPIE – ZASADY UDZIELANIA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Wśród umów o pracę wyróżnia się jej trzy rodzaje:

  • umowa na okres próbny,

  • umowa na czas określony,

  • umowa na czas nieokreślony.

Umowa o pracę o charakterze zatrudnienia na okres próbny może zostać zawarta na maksymalnie na 3 miesiące. W sytuacji chęci jej rozwiązania, należy pamiętać o obowiązujących okresach wypowiedzenia:

  • 3 dni, gdy umowa na okres próbny została zawarta na 2 tygodnie,

  • tydzień w sytuacji, gdy umowa obejmuje okres powyżej 2 tygodni,

  • 2 tygodnie w przypadku umowy na czas próbny na 3 miesiące.

Formy zatrudnienia w aptece - umowa na czas określony i nieokreślony

Umowa o pracę na czas określony z tym samym pracodawcą może zostać zawarta maksymalnie trzykrotnie, a suma okresu ich obowiązywania nie może przekraczać limitu 33 miesięcy. Umowa na okres próbny nie jest uwzględniania w powyższych limitach, co oznacza, że dopiero po umowie na okres próbny i trzech umowach na czas określony (podpisanych na maksymalny łączny okres 33 miesięcy) pracodawca - w przypadku chęci kontynuowania współpracy z danym pracownikiem - jest zobligowany do przedłożenia mu umowy na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony to bezterminowe nawiązanie współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, zapewniające obu stronom dużą stabilność w kontekście rozwoju, zarówno danej firmy, jak i samego zatrudnionego.

W przypadku umów na czas określony i nieokreślony obowiązują te same okresy wypowiedzenia, które wynoszą:

  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,

  • miesiąc, gdy okres zatrudnienia wynosi powyżej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez minimum 3 lata.

CZYTAJ WIĘCEJ: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ - OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Formy zatrudnienia w aptece - umowa cywilnoprawna

Inną formą zatrudnienia jest zawiązanie współpracy na mocy umowy cywilnoprawnej, czyli umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Niedopuszczalne są praktyki, polegające na zastępowaniu umowy o pracę umową cywilnoprawną, w sytuacji gdy występuje tzw. stosunek pracy. To sformułowanie oznacza pracę pod kierownictwem przełożonego w określonym miejscu i czasie. Umowy cywilnoprawne nie gwarantują przywilejów pracowniczych, takich jak np.: prawo do urlopu wypoczynkowego czy naliczanie stażu pracy. 

Zatrudnienie na umowę-zlecenie może dotyczyć zarówno magistrów farmacji, jak i techników farmaceutycznych. Umowy tego typu są zawieranie najczęściej z osobami, pełniącymi dodatkowe, nieregularne dyżury w danej placówce, lub w przypadku pełnienia prac dodatkowych w aptece, np. sporządzenia remanentu. Umowa o dzieło nie jest stosowana w zawieraniu współpracy z pracownikami aptek ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Samozatrudnienie w aptece

Alternatywą dla umowy o pracę czy umowy-zlecenia jest podjęcie współpracy na zasadach samozatrudnienia w aptece. Niezbędne do tego jest założenie własnej działalności gospodarczej, a podstawą prawną - zawarcie tzw. umowy o współpracy. Jest to rodzaj umowy tzw. nienazwanej, która nie jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, ale którego przepisy mogą zostać wykorzystane do stworzenia takiej umowy o współpracy.

Praca w aptece polega wówczas na świadczeniu usług farmaceutycznych na jej rzecz. Kontrakt tego typu nie gwarantuje żadnych przywilejów pracowniczych. Dodatkowo, warto pamiętać, że samozatrudnienie wymaga samodzielnego płacenia podatków, odprowadzania składek i sprawowania pieczy nad kwestiami formalnymi takiego porozumienia.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA