Kompetencje przyszłości dla farmaceutów: Umiejętności potrzebne do sukcesu zawodowego

Kompetencje przyszłości dla farmaceutów: Umiejętności potrzebne do sukcesu zawodowego

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 17.06.2024

 

Kim jest pracownik przyszłości w branży farmaceutycznej? Jakie kompetencje powinien posiadać, aby spełnić nowe wymagania pracodawcy i odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Sprawdzamy!

 

Kompetencje przyszłości farmaceuty

 

Świat stale się rozwija, my wraz z nim. Kompetencje przyszłości to nowe umiejętności lub kompetencje zmodyfikowane i rozwinięte pod kątem nowych potrzeb na rynku pracy. Postęp technologiczny, dynamiczna transformacja biznesu, ewolucja stylu życia, a nawet przemiany geopolityczne – to wszystko wpływa na wykreowanie się nowych oczekiwań na rynku i rewizję profilu zawodowego idealnego pracownika.

Ciekawostka: Twórcy rządowego programu edukacyjno-technologicznego „Laboratoria przyszłości”[1], wskazują, że najważniejsze kompetencje przyszłości, które warto kształtować u dzieci i młodzieży, to: kreatywność, umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, komunikacja interpersonalna i zdolność uczenia się przez całe życie.

Chociaż w przypadku farmaceuty to wiedza teoretyczna i doświadczenie są nadal fundamentalne, to należy zrewidować, czy dotychczasowe kwalifikacje pozwalają nam nadal rozwijać swoją karierę i odnosić kolejne sukcesy. W końcu „ustawiczny rozwój zawodowy” to prawo i obowiązek każdego farmaceuty.

Myślisz, że dotychczasowa wiedza i wieloletnie doświadczenie wystarczą, by realizować się zawodowo? Dziś rynek pracy jest bezwzględny: jeżeli stoisz w miejscu, de facto się cofasz. Musisz trzymać rękę na pulsie i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb na rynku, by spełniać nowe oczekiwania pracodawcy, pacjentów i swoje własne. Ponieważ z biegiem czasu Twoja wizja idealnej pracy również się zmieniła, prawda?

 

Kompetencje przyszłości: Umiejętności miękkie

 

Kompetencje miękkie, inaczej umiejętności powszechne, podstawowe czy uniwersalne lub zdolności osobiste czy interpersonalne, to cechy osobowościowe i umiejętności społeczne, które odzwierciedlają zachowania i relacje w miejscu pracy.

 

Kreatywność

Dziś kreatywność to nie tylko cecha artystów i innych tzw. zawodów kreatywnych. Jeżeli posiadasz otwarty umysł i zdolność do innowacyjnego myślenia, możesz tworzyć nowe pomysły i nietypowe rozwiązania, Twoja praca nigdy nie będzie monotonna i zmniejszasz ryzyko wypalenia zawodowego. Nie bój się niekonwencjonalnych inicjatyw, inicjuj w zespole „burze mózgów”, eksperymentuj, próbuj nowych opcji. Wszystko po to, by skuteczniej realizować swoje cele zawodowe i uprzyjemnić codzienną pracę.

 

Zdolności komunikacyjne

Umiejętności interpersonalne są nie od dziś cenione w zawodach, w których mamy styczność z drugim człowiekiem. Obecnie idziemy w kompetencjach komunikacyjnych o krok dalej. Pożądane na rynku pracy są osoby, które nie tylko posiadają odpowiednią wiedzę, ale i potrafią ją właściwie przekazać oraz sami wykazują zdolności odczytywania tego, co inni chcą nam przekazać.

Umiejętność słuchania i zrozumienie tego, co usłyszymy, to wcale nie taka oczywista i powszechna cecha. Musimy być otwarci na dialog, skupieni i empatyczni. Aby komunikacja była efektywna w obie strony, musimy z kolei potrafić dostosować swój komunikat do różnego typu rozmówcy oraz precyzyjnie wyrażać swoje myśli. Tylko skuteczna komunikacja pozwala na owocną współpracę i budowanie trwałych, tak wysoko cenionych we współczesnym biznesie, relacji.

 

Umiejętność krytycznego myślenia

Obiektywna analiza i zdolność wyciągania wniosków, a także nauka na błędach pozwalają podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Tylko konstruktywna krytyka pracy własnej i innych prowadzi do realizacji celów i rozwoju. Dzięki analitycznej, zdystansowanej ocenie możemy wyzbyć się przypadkowych ruchów będących wynikiem emocji i tzw. chwili oraz nauczyć się podejmować nawet najtrudniejsze decyzje.

 

Zdolność szybkiego, aktywnego uczenia się

Aby nadążyć za intensywnymi zmianami i zaadaptować się do pędzącego świata, musimy być otwarci na nową wiedzę i nieustannie przyswajać kolejne umiejętności. Aby nauka była sprawna i skuteczna, musi być interesującym doświadczeniem. W szybkim i efektywnym zdobywaniu wiedzy pomogą nam nowoczesne techniki uczenia się – zarówno samodzielnego, jak i przy wsparciu wykwalifikowanych ekspertów.

Może Cię zainteresować: Rozwój kompetencji farmaceutów. 10 pomysłów, jak podnosić swoje kwalifikacje

 

Inteligencja emocjonalna

Umiejętność odczytywania emocji innych, empatia i wrażliwość na drugiego człowieka to nowe super moce. Dzięki nim potrafimy lepiej odnaleźć się w nawet najbardziej różnorodnym zespole i stworzyć zgraną, uzupełniającą się ekipę, w której panuje dobra atmosfera, a praca to przyjemność.

Z drugiej strony, jeżeli mamy bezpośredni kontakt z klientem, potrafimy lepiej odczytywać potrzeby i oczekiwania drugiej strony i sprawniej na nie odpowiadać, co czyni naszą pracę skuteczniejszą, wyżej ocenianą i przynoszącą nam samym więcej satysfakcji.

 

Elastyczność

Idealny pracownik to elastyczny pracownik. Elastyczny w ujęciu makro – pod kątem zmian, jakie zachodzą na rynku pracy i w jego branży – oraz w perspektywie mikro – w ramach codziennego funkcjonowania w miejscu pracy. To znaczy, że nie boisz się zmian i jesteś otwarty na potrzebne modyfikacje, np. w grafiku, czasowym zakresie obowiązków czy okresie przejściowym, w jakim akurat znalazła się Twoja firma.

Miej otwartą głowę, nie zamykaj się na jedno rozwiązanie, nie trzymaj się kurczowo tego, co było do tej pory. Pomogą Ci w tym odpowiednie podejście i pozytywne nastawienie, umiejętność pójścia na kompromis, tolerancja na nowe i nieznane, a także częstsze wychodzenie ze strefy komfortu.

 

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Praca pod presją czasu, natłok obowiązków lub trudny klient mogą wywoływać stres. Jeżeli jest on chroniczny może prowadzić do wypalenia zawodowego oraz problemów zdrowia psychicznego i fizycznego. Dobry pracodawca powinien dbać o pracownika i stworzyć mu przyjazne środowisko pracy, ale świadomy pracownik musi też samodzielnie dbać o swój dobrostan.

Warto „wyposażyć się” w narzędzia, które pozwolą zniwelować stres i jednocześnie są pożądane na rynku pracy. To m.in. umiejętne zarządzanie czasem, delegowanie zadań, asertywność, techniki relaksacyjne, umiejętność sygnalizowania swoich problemów i proszenia o pomoc oraz dbałość o dietę, kondycję i dobry sen.

Więcej w artykule: Najlepsze sposoby radzenia sobie ze stresem w aptece

 

Kompetencje przyszłości: Umiejętności twarde

 

Kompetencje twarde, inaczej specjalistyczne, to w przypadku farmaceuty kierunkowe wykształcenie, znajomość aktualnego prawa farmaceutycznego oraz zasad i procedur funkcjonujących w miejscu pracy, np. w aptece, laboratorium czy koncernie farmaceutycznym. Do podstawowych kompetencji zaliczyć należy również znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej, terminala płatniczego czy innych sprzętów biurowych. Jakie jeszcze umiejętności twarde przydadzą się w farmacji nowej ery?

 

Znajomość języków obcych

Nie taka odkrywcza umiejętność pod kątem rekrutacyjnym, jednak z uwagi na postępującą globalizację, obecnie zauważalny jest wyraźny wzrost popytu na kandydatów, którzy władają językami obcymi. W regionach przygranicznych mile widziana jest znajomość języków sąsiadów. W dużych miastach standardem staje się komunikatywna znajomość języka angielskiego. Z kolei ze względu na obecną dużą liczbę Ukraińców w naszym kraju, rośnie także zapotrzebowanie na umiejętność posługiwania się językiem ukraińskim lub rosyjskim.

 

Kompetencje cyfrowe

Umiejętności technologiczne, zwłaszcza cyfrowe, to w dzisiejszych czasach niezbędnik niemal każdego zawodu. Jeżeli pracujesz w branży farmaceutycznej, musisz znać specjalistyczne oprogramowanie dla farmacji. W aptece będą to również systemy księgowe czy magazynowe. Jeżeli Twoją domeną jest np. marketing farmaceutyczny, nie stworzysz skutecznej reklamy bez obecności w sieci, a więc nie obejdziesz się bez znajomości chociażby podstawowych zasad pozycjonowania i programowania, prowadzenia mediów społecznościowych czy umiejętności graficznych. Dziś każdy sektor ma swoją cyfrową odsłonę i w każdej z nich musisz się sprawnie poruszać.

 

Analiza danych

Umiejętność analizowania i interpretowania informacji oraz wyciągania z nich wniosków to do pewnego stopnia miękka kompetencja. Jednak w cyfrowym świecie, w którym do wykonywania swoich obowiązków, potrzebujemy szeregu specjalistycznych systemów i programów, analiza twardych danych staje się umiejętnością, która wymaga od nas przyswojenia konkretnej wiedzy.

Nasza codzienna praca dostarcza nam wielu danych, musimy je umiejętnie gromadzić, przetwarzać i analizować. Bez tego nie jesteśmy w stanie obiektywnie śledzić efektów swojej pracy i wyznaczać nowych celów, słowem: błądzimy w subiektywnych ocenach i nie możemy się rozwijać.

 

Prawo jazdy

To bardziej kompetencja teraźniejszości niż przyszłości, ale warto o niej przypomnieć, gdyż współcześnie coraz trudniej wyobrazić nam sobie wykonywanie obowiązków wielu specjalistów bez prawa jazdy. Działamy na szerszą skalę, więc musimy być mobilni. Własny środek transportu to czasami najbardziej optymalna opcja, żeby dojechać do pracy, dotrzeć do klienta czy udać się na szkolenie. 

Nawet jeżeli na co dzień mamy pracę stacjonarną i wybieramy rower lub publiczne środki transportu, zdarzają się sytuacje, w których skorzystanie ze służbowego auta będzie konieczne. Nigdy nie wiesz, kiedy pewne dodatkowe kompetencje Ci się przydadzą, warto więc mieć ich w swoim portfolio więcej niż mniej.

 

Kompetencje przyszłości: profil idealnego pracownika XXI wieku

 

Chcąc podsumować listę najważniejszych kompetencji przyszłości, należy pamiętać, że nie wystarczy opanować tylko nowe kompetencje twarde lub tylko skupić się na zdobyciu kolejnych miękkich umiejętności. Większość z nas ma również tendencję do przeceniania kompetencji twardych i traktowania po macoszemu tych miękkich. Ta epoka już minęła – teraz oba rodzaje kwalifikacji są równie istotne. Współgrają ze sobą, uzupełniają się, wzmacniają się nawzajem.

Przykład: farmaceuta pracujący w aptece ma dużą wiedzę specjalistyczną, jednak ma bardzo niskie zdolności interpersonalne, co skutkuje niemożnością efektywnej komunikacji w zespole i skutecznego porozumienia się z pacjentem. Aptekarz nie umie pracować w zespole i nie potrafi właściwie udzielić porady farmaceutycznej. Jeżeli szybko nie rozwinie swoich miękkich umiejętności komunikacyjnych, poniesie zawodowe fiasko – albo sam zrezygnuje z pracy, albo pracodawca wypowie mu umowę.

Profil idealnego pracownika XXI wieku łączy nowoczesne kompetencje miękkie i twarde. To harmonijne połączenie zdolności interpersonalnych i technicznych, które współgrając ze sobą, tworzą tzw. full package (tłum. pełen pakiet), wszechstronny zestaw cech i umiejętności przekładający się na sukces. Jeżeli „to” masz, Twoja kariera jest na właściwych torach. Jeżeli nie, nie martw się. Już wiesz, co masz robić. Powodzenia!

 

 


[1] Gov.pl: Kompetencje przyszłości, które warto kształtować u dzieci i młodzieży

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA