Lek recepturowy - wątpliwości przy realizacji recepty

Lek recepturowy - wątpliwości przy realizacji recepty

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 30.08.2021
KATEGORIA:
Lek recepturowy - wątpliwości przy realizacji recepty

Czy sporządzając lek recepturowy można dokonać korekty składu tego leku? Co powinna zawierać ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych? Czy można zmienić ilość olejku miętowego w recepcie?

Lek recepturowy - korekta składu

Gdy farmaceuta sporządza lek recepturowy, to czy może dokonać korekty składu tego leku?

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2008 z późn. zm.) osoba sporządzająca lek recepturowy dokonuje korekty składu leku recepturowego, jeżeli podany na recepcie skład może tworzyć niezgodność chemiczną lub fizyczną, mogącą zmienić działanie leku lub jego wygląd, przez:

a) dodanie surowca farmaceutycznego ułatwiającego prawidłowe przygotowanie postaci leku lub pozwalającego na uzyskanie jednolitego dawkowania,
b) prawidłowy dobór surowców farmaceutycznych, zapewniający rozpuszczenie wszystkich składników leku w celu uzyskania jego właściwej postaci,
c) zmianę postaci surowca farmaceutycznego z rozpuszczalnej na nierozpuszczalną lub odwrotnie, z uwzględnieniem koniecznej różnicy w ilości surowca.
Powyższe zmiany muszą być odnotowane w Dokumencie Realizacji Recepty (DRR).

Lek recepturowy - wątpliwości przy realizacji recepty

Leki recepturowe sporządzane w aptece - ewidencja

Co powinna zawierać ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych?

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565 z późn. zm.) ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych powinna zawierać:

  1. datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;
  2. datę i czas sporządzenia leku recepturowego;
  3. numer kontrolny recepty;
  4. imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.

Lek recepturowy - zmiana ilości olejku miętowego

Co w sytuacji, gdy lekarz zapomniał dopisać, że chodzi o 2 krople, a nie o 2 gramy olejku miętowego? Czy można wykonać i opisać w adnotacji, że użyto 2 kropel? Czy trzeba mieć nową, prawidłową receptę? Czy w ogóle można byłoby wykonać taki lek z 2 g olejku miętowego, czy byłaby przekroczona dawka maksymalna?

Olejek miętowy jest dodatkiem korygującym zapach i smak, więc można potraktować go jako składnik obojętny, którego ilość osoba wykonująca lek może zmodyfikować. Zmianę należy zamieścić w DRR. W przypadku wątpliwości zawsze należy skontaktować się z lekarzem. Olejek nie ma określonych dawek w FP, więc od tej strony nie ma podstawy do korekty jego ilości. Sama ilość 2,0 g nie jest duża, jeżeli założy się, że mentol w nim zawarty to 30 do 55%. Z reguły na receptach na płukanki o masie 200,0 g znajduje się 0,4 g mentolu.

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl
 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA