Nowe przepisy dot. aptek szpitalnych 2023. Co proponuje Ministerstwo Zdrowia?

Nowe przepisy dot. aptek szpitalnych 2023. Co proponuje Ministerstwo Zdrowia?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 16.10.2023

 

Prawo farmaceutyczne – zmiany przepisów w ustawie 2023

 

Celem Ministerstwa Zdrowia jest dopasowanie warunków tworzenia aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnych oraz norm zatrudnienia do realnych potrzeb placówek medycznych oraz zwiększenie liczby łóżek w szpitalach. W ocenie resortu dotychczasowe przepisy są ograniczające i nie współgrają z obecnymi priorytetami szpitali.  

Redakcja portalu MGR.FARM[1], zauważa, że nowe propozycje dotyczące funkcjonowania farmacji szpitalnej miały początkowo pojawić się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ale ze względu na dużą zwłokę, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na zawarcie zmian w projekcie dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR). Modyfikacjom mają ulec m.in. art. 87 i art. 87a ustawy Prawo farmaceutyczne.

 

Mniej aptek szpitalnych

 

Obecne prawo narzuca na każdy podmiot prowadzący szpital obowiązek utworzenia apteki szpitalnej. Wkrótce ma się to zmienić. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny będzie dokonywał oceny, czy w danej placówce medycznej jest konieczność otwarcia apteki.

W jakich przypadkach nie będzie potrzeby uruchamiania apteki szpitalnej? Procedowane zmiany mówią o zakładzie leczniczym, w którym podmiot prowadzi „działalność leczniczą w rodzaju całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne wyłącznie w zakresie świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4-6 lub 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jeżeli udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty[2]”.

O jakich świadczeniach zdrowotnych mówi nowelizacja ustawy? Apteki szpitalne nie będą wymagane w placówkach, które oferują wyłącznie jedno z następujących świadczeń: opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, rehabilitację leczniczą oraz pielęgnacyjną i opiekuńczą opiekę długoterminową, opiekę paliatywną i hospicyjną. Jeśli WIF stwierdzi, że udzielanie świadczeń leczniczych nie wymaga nadzoru farmaceuty, może zgodzić się na nieutworzenie apteki szpitalnej w danej placówce[3].   

 

Mniej farmaceutów szpitalnych

 

Resort zdrowia ocenia, że obecne normy zatrudnienia farmaceutów szpitalnych są nadmiarowe. W związku z tym proponuje złagodzenie obecnych przepisów, które wymagają zatrudnienia na cały etat kierownika i farmaceuty na każde „rozpoczęte” 100 łóżek w aptece szpitalnej oraz minimum jeden etat farmaceuty przypadający na 50 łóżek w dziale farmacji szpitalnej[4].

Jeśli propozycja zmian Ministerstwa Zdrowia wejdzie w życie, apteka szpitalna zatrudniać będzie jednego farmaceutę na 100 „zakończonych” łóżek. Natomiast w działach farmacji szpitalnej, przewidziano etat minimum dla jednego farmaceuty na stanowisku kierownika. Jeśli podmiot posiada co najmniej 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych, wymagany będzie co najmniej jeden dodatkowy etat dla farmaceuty.

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, że normy zatrudnienia będą również wyliczane na podstawie obecności kategorii świadczeń leczniczych. Jeśli w szpitalu świadczącym różne specjalizacje zdrowotne, pojawią się wyżej wymienione (np. psychiatria, rehabilitacja czy opieka paliatywna), nie będą one brane pod uwagę przy obliczaniu ilości łóżek szpitalnych – potrzebnych do wyliczenia ilości etatów farmaceutów w szpitalach.

 

 

 


[1] Mgr.farm: Ministerstwo Zdrowia zmniejszy liczbę aptek szpitalnych i normy zatrudnienia farmaceutów

[2] Mgr.farm: Ministerstwo Zdrowia zmniejszy liczbę aptek szpitalnych i normy zatrudnienia farmaceutów

[3] Puls Medycyny: Minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych – co się zmieni?

[4] Prawo farmaceutyczne: Art. 87a.

 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA