Praca jako kierownik apteki - z czym to się je?

REKLAMA

Praca jako kierownik apteki - z czym to się je?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 19.06.2020
KATEGORIA:
Za co odpowiada kierownik apteki?

Praca w aptece dla farmaceuty wcale nie musi ograniczyć się zatrudnienia wyłącznie na stanowisku magistra farmacji. Po osiągnięciu odpowiedniego stażu zawodowego można próbować awansować na pozycję kierownika. Jakie są obowiązki kierownika apteki? Na jakie zarobki można liczyć na tym stanowisku?

By magister farmacji mógł zostać kierownikiem apteki, niezbędne jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w aptece lub 3 lata - w przypadku posiadania specjalizacji z farmacji aptecznej. Oprócz specjalistycznej wiedzy dotyczącej stosowania leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jaką musi cechować się magister farmacji zatrudniony na stanowisku kierownika apteki, istotne jest posiadanie także umiejętności zarządzania. Kierownik apteki odpowiada za liderowanie zespołowi aptecznemu, organizację jego pracy, ewidencję zrealizowanych recept, wykonanych leków i produktów, a także monitorowanie stanu magazynu i zamówień.

CZYTAJ WIĘCEJ: STUDIA PODYPLOMOWE DLA FARMACEUTÓW

Obowiązki kierownika apteki

Jakie są obowiązki kierownika apteki? Wachlarz zadań dedykowanych osobie, zajmującej to stanowisko, określony jest w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz w korespondujących z nią rozporządzeniach. Zgodnie z treścią tych aktów prawnych, kierownik apteki jest osobą odpowiedzialną za jej prowadzenie i organizację jej pracy. Ponadto, do jego zadań należą:
  • przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie, oznakowanie i tożsamość produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • prawidłowe sporządzanie leków recepturowych i aptecznych oraz udzielanie o nich informacji;
  • wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
  • zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (objętych refundacją), a także produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie;
  • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz sprawowanie nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem (w przypadku gdy
  • przekazywanie informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego oraz o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
  • prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w aptece oraz przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru aptekarzy;
  • sprawowanie nadzoru nad praktykami realizowanymi przez studentów farmacji oraz techników farmaceutycznych.

SPRAWDŹ: WYMAGANIA I OBOWIĄZKI FARMACEUTY W APTECE

Czym zajmuje się kierownik apteki?
Kierownik apteki - zarobki

Zgodnie z Raportem Płac 2020, badania przeprowadzonego przez serwis praca.farmacja.pl, uśrednione zarobki kierownika apteki wynoszą: 5000 zł netto w przypadku kobiet i 5800 zł netto w przypadku mężczyzn. Na najwyższe wynagrodzenie farmaceuci na stanowisku kierowniczym mogą liczyć w województwie świętokrzyskim – średnio aż 7000 zł netto. W województwach: wielkopolskim i zachodniopomorskim kierownicy aptek otrzymują pensje w wysokości 6000 zł netto. Najniższe pensje kierownikom oferowane są na Podlasiu (4500 zł netto).

Uwzględniając rodzaj apteki, w wynagrodzeniach na stanowisku kierowniczym różnica pomiędzy aptekami niesieciowymi a sieciowymi powyżej 30 placówek wynosi 500 zł netto. Apteka prywatna oferuje zarobki na poziomie 5000 zł netto, natomiast sieć “30+” – 5500 zł netto. Przy porównywaniu zarobków w poszczególnych lokalizacjach, najwyższe stawki kierownicy aptek otrzymują w miastach od 30 do 150 tysięcy mieszkańców.

Zmiana kierownika apteki - procedura

Praca jako kierownik apteki wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, uwzględniającymi nadzór nad daną placówką. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, kierownik powinien być obecny w trakcie godzin funkcjonowania apteki. W przypadku swojej nieobecności, kierownik zobligowany jest do wyznaczenia swojego zastępcy i powierzenia mu w formie pisemnej swoich obowiązków. W sytuacji, gdy nieobecność kierownika będzie przekraczać 30 dni, zmuszony jest on do złożenia oficjalnej rezygnacji z pełnienia swoich obowiązków w wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym (WIF) oraz stosownej okręgowej izbie aptekarskiej (OIA). Magister farmacji, który chciałby przejąć kierownicze obowiązki w aptece na okres dłuższy niż 30 dni, musi spełniać wymogi dot. stanowiska kierownika apteki.
 

PRZECZYTAJ TAKŻE: