Płukanka witaminowa, wycena proszków i przechowywanie surowców - co robić?

Płukanka witaminowa, wycena proszków i przechowywanie surowców - co robić?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 12.06.2023
KATEGORIA:

Co zrobić, jeśli na recepcie na lek recepturowy pojawi się Oleum Mentholi? Jak wycenia się proszki z użyciem gotowych tabletek? Czy można przechowywać w jednej szafce surowce z wykazu B razem z wykazem A i P?

 

Oleum Mentholi w płukance witaminowej

 

Na recepcie na płukankę witaminową został zapisany Oleum Mentholi. Czy należy użyć rozdrobnionego mentolu lub Oleum Menthae piperitae, czy może pominąć Oleum Mentholi?

 

Zapis jest Ol. Mentholi jest nieprawidłowy i zwyczajowo nie występuje. Nie jest to z pewnością synonim mentolu, ani olejku miętowego. Przepisy rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki pozwalają zmodyfikować ilość składnika obojętnego w składzie leku recepturowego. Takim składnikiem może być corrigens.

 

Skoro takie działanie leży w kompetencji osoby wykonującej lek, zapisany skład, z pominięciem obojętnego farmakologicznie składnika (co oczywiście musi znaleźć odzwierciedlenie w DRR lub na rewersie), może być wykonany z refundacją. Jednocześnie, ponieważ zwyczajowy skład płukanki witaminowej zawiera do 0,4 mentolu, warto skontaktować się z lekarzem, w celu wystawienia poprawnej recepty. Dzięki temu będzie również bezpiecznie pod kątem ewentualnej kontroli z NFZ.

 

Enarenal - wycena proszków robionych

 

Czy wykonując proszki z tabletek gotowych należy wycenić całe tabletki czy tylko ilość użytą do sporządzenia?

 

Kwestię wyceny leku recepturowego porusza rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. W § 5 ust. 2 czytamy, że:

 

2. Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy, o którym mowa w § 4 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:

1) § 4 pkt 1 lit. a – liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;

2) § 4 pkt 1 lit. b – liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

§ 4. Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:

1) wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:

a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie;

2) wartość opakowań;

3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

 

W związku z powyższym do wykonania leku używa się odpowiednią ilość leku gotowego. Przy wycenie z kolei uwzględnia się pełne jednostki dawkowania (tu 4 tabl. leku Enarenal). Ponieważ działanie to wynika wprost z przepisów, dodanie adnotacji nie jest wymagane.

 

 

Przechowywanie surowców farmaceutycznych

 

Czy można przechowywać w jednej szafce surowce z wykazu B razem z wykazem A i P?

 

Surowce farmaceutyczne należy przechowywać według podziału na wykazy. Dodatkowo substancje bardzo silnie działające, prekursory kategorii 1 (chlorowodorek efedryny) i substancje psychotropowe wymagają osobnego przechowywania w szafie lub szufladzie zamykanej na klucz z wykorzystaniem osobnych półek, lub przegród dla każdego typu. W tej samej szafie lub szufladzie nie należy przechowywać substancji z wykazu B. Wykaz B nie wymaga zamykania na klucz.

 

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl

 

© rx.edu.pl

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

17.04.2023
AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
REKLAMA