Jak zadbać o pozytywną atmosferę w zespole?

Jak zadbać o pozytywną atmosferę w zespole?

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 18.01.2021
Pozytywna atmosfera w zespole - jak o nią zadbać?

Od najmłodszych lat rodzice, nauczyciele i szeroko rozumiane środowisko wywiera wpływ na kształtowanie się życiowej drogi poprzez rozwój pasji, pogłębianie wiedzy czy podkreślanie wagi umiejętności twardych w dalszej ścieżce zawodowej. Jednak nawet najbardziej spójne z czyimiś oczekiwaniami i kompetencjami miejsce pracy nie jest w stanie jedynie w tym merytorycznym aspekcie zapewnić niezbędnych elementów do swobodnego wykonywania codziennych obowiązków.

Pozytywna atmosfera w zespole pracowniczym wydaje się nie do przecenienia. Zadowolony i spełniony pracownik nie jest bowiem jedynie sumą wykonanych zadań i zrealizowanych czynności, ale częścią szerszego łańcucha komunikacji, który ma miejsce w pracy. Zatem sprzyjające warunki w sferze relacji interpersonalnych owocować będą w konsekwencji lepszymi lub bardziej efektywnymi rezultatami w kwestiach stricte merytorycznych.

Pozytywna atmosfera w zespole a empatia

Empatia to umiejętność rozpoznawania i wczuwania się w stan emocjonalny drugiej osoby. Pozwala być uważnym rozmówcą, cierpliwie słuchać i służyć wsparciem. Jest to nieodzowny warunek, budujący pozytywną atmosferę w zespole. A zatem zespół z wysokim poziomem empatii będzie nastawiony na relacje, wzajemne rozmowy i współpracę. Z kolei empatyczny pracownik jest ukierunkowany na szukanie rozwiązań i unikanie konfliktów, chętnie współdziała w swoim zespole i potrafi słuchać swoich współpracowników. Empatia to nie tylko rozumienie swoich emocji i współodczuwanie stanów emocjonalnych innych ludzi, ale też płynące z tego konsekwencje w dziedzinie relacji międzyludzkich. Jeśli umiemy rozpoznać swoje wzajemne nastawienie, doceniamy trud włożony w nawiązanie kontaktu i zaprezentowanie własnych uczuć, w konsekwencji budując kulturę szacunku, co przekłada się na wytworzenie pozytywnej atmosfery w zespole. Jak zatem działać w zgodzie z duchem empatii?

Dobry przełożony = lepsza atmosfera w zespole

Nie ulega wątpliwości, że nastrój lidera najszybciej wędruje po całym zespole, ponieważ wszyscy patrzą na jego działania. Nawet jeśli lider nie jest bezpośrednio widoczny czy dostępny, jego emocje rozchodzą się w dół drabiny, zaczynając od najbliższych współpracowników i kontynuując dalej efektem domina. A zatem na sukces lidera składają się więc nie tylko charyzma i zdolności przywódcze, ale też umiejętność tworzenia i podtrzymywania pozytywnej atmosfery w zespole. By tak się stało, przełożony musi zdobyć poparcie swoich współpracowników, które powstaje choćby poprzez dowartościowywanie członków zespołu. Rolą lidera jest zaspokajanie potrzeby uznania każdego z członków zespołu oraz budowanie poczucia jedności w grupie, co ma miejsce przy zastosowaniu przykładowych działań:

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA