Jak budować pozytywne relacje w pracy?

Jak budować pozytywne relacje w pracy?

AUTOR: Ilona Gołąbek-Karaś
DATA PUBLIKACJI: 25.09.2020
Pozytywne relacje w pracy - jak je zbudować?

Przyjazna atmosfera panująca w miejscu pracy stanowi niewątpliwie jeden z kluczowych czynników, niezbędnych do osiągnięcia komfortu psychicznego, który z kolei przekłada się na efektywność wykonywania obowiązków. Niezwykle istotną kwestią jest dbałość zarówno o pozytywne relacje w pracy pomiędzy współpracownikami, jak również o dobry kontakt z przełożonym. Jak zatem zbudować zgrany zespół w miejscu pracy?

Pozytywne relacje w pracy a wartości

Praca jest środowiskiem, gdzie spędzamy wiele godzin w ciągu dnia, więc atmosfera, jaka w niej panuje, decydująco wpływa na nasze ogólne samopoczucie. Apteka stanowi miejsce, gdzie zwykle zatrudnionych jest minimum kilka osób, które razem tworzą jeden zespół. Relacje pomiędzy współpracownikami należącymi do danej grupy rzutują bezpośrednio na komfort pracy, poczucie bezpieczeństwa, a w konsekwencji na rezultat wykonywanych zadań. Chcąc zadbać o pozytywne relacje w pracy i utrzymanie przyjaznej atmosfery w zespole, warto pamiętać o poniższych wartościach: 

Jak poradzić sobie z trudnymi relacjami?

W aptece, jak również w każdym innym miejscu pracy, zespół tworzony jest przez rozmaite osobowości, z czym wiążą się trudności w nawiązaniu pozytywnej relacji z niektórymi osobami. Wynikają one między innymi z różnic światopoglądowych czy też rozbieżności względem interesów i pomysłów na realizację zadań. Priorytetem, który stale powinno się mieć na uwadze w takich okolicznościach, jest profesjonalne zachowanie i sumienne wykonywanie obowiązków niezależnie od sytuacji, jaka obecnie panuje w otoczeniu. Jednocześnie warto jednak dążyć do ocieplenia relacji w zespole, podejmując próby komunikacji. Konwersacja może niekiedy odsłonić pewne płaszczyzny, takie jak wspólne zainteresowania bądź doświadczenie zawodowe, które ułatwią nawiązanie nici porozumienia, a tym samym poprawią atmosferę w miejscu pracy. 

Pozytywne relacje w pracy a kontakt z przełożonym

Obok budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami bardzo ważny aspekt stanowi również dobry kontakt z przełożonym. Częstym zjawiskiem w miejscu pracy jest permanentny stres i strach przed pracodawcą, co skutkuje dyskomfortem oraz obniżeniem wydajności osoby zatrudnionej. Skutecznym rozwiązaniem może okazać się otwarta komunikacja oraz trzymanie się określonych zasad. Dowodzi to o lojalności pracowników wykonujących obowiązki na danych stanowiskach wobec przełożonego oraz wspierania swojego zespołu przez szefa.  Zaangażowanie, chęć pomocy, a także gotowość do podejmowania nowych zadań to cechy, które warto doskonalić i z pewnością zostaną one wysoko ocenione przez pracodawcę.

SPRAWDŹ TAKŻE: LEADERSHIP - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W APTECE

Biogram autorki: Ilona Gołąbek-Karaś - absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, aktywna zawodowo farmaceutka, redaktorka serwisu mgr.farm, miłośniczka sztuki, literatury i podróży.
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA