Praca poza apteką - możliwości zawodowe farmaceuty

Praca poza apteką - możliwości zawodowe farmaceuty

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 06.03.2020
Praca poza apteką dla magistra farmacji

Osoby, które ukończyły studia farmaceutyczne, po odbyciu obowiązkowego stażu w aptece, otrzymują tytuł magistra farmacji. Często - o ile mają taką możliwość - pozostają w aptece stażowej i kontynuują tam swoją zawodową karierę. Jednak oprócz pracy w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, które są najbardziej powszechnym wyborem wśród farmaceutów, zainteresowaniem cieszy się praca poza apteką. Gdzie może pracować magister farmacji?

Magister farmacji - praca poza apteką

Farmaceuta to nie tylko aptekarz - przed absolwentami studiów wyższych stoi wiele możliwości zatrudnienia, wiążących się nierzadko z wyższymi - niż w przypadku aptek - zarobkami i prestiżem. Praca poza apteką dla magistra farmacji możliwa jest w przemyśle farmaceutycznym, badaniach klinicznych czy w instytucjach zajmujących się kontrolą i rejestracją produktów leczniczych. Oferty skierowane do farmaceutów dotyczą także pracy w sektorze marketingu farmaceutycznego, branżowych wydawnictwach czy w instytucjach naukowych i pozarządowych. Wielu farmaceutów wybiera także ścieżkę naukową, pozostając i wykładając na uczelni.

Praca poza apteką - firma farmaceutyczna

W przypadku pracy w koncernach farmaceutycznych, wakaty obejmują stanowiska dotyczące sprzedaży produktów leczniczych, analizy rynku farmaceutycznego, refundacji, rejestracji, koordynowania badań klinicznych, a także działań marketingowych oraz monitorowania działań niepożądanych leków. W laboratoriach farmaceutycznych pracownicy skupiają się na kontroli i badaniu jakości środków leczniczych. Farmaceutów cechuje obowiązek szkolenia ustawicznego i ciągłego rozwoju - warto rozważyć studia podyplomowe, np. na kierunku farmacja przemysłowa, które pomogą w staraniu się o zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym. Zarobki w firmie farmaceutycznej mogą sięgać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od zajmowanego stanowiska i obowiązków.

Gdzie może pracować magister farmacji?

Praca poza apteką - praca naukowa

Absolwenci kierunku farmacja mogą kontynuować swoją karierę naukową, aplikując do uczelnianych Szkół Doktorskich, które prowadzą kształcenie w zakresie nauk farmaceutycznych. Doktoranci Szkół Doktorskich w trakcie czteroletnich studiów otrzymują stypendia naukowe, a także mogą ubiegać się granty ze źródeł zewnętrznych (najpopularniejszym grantodawcą jest Narodowe Centrum Nauki). Warto także starać się o uczestnictwo w projektach naukowych, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk farmaceutycznych można kontynuować karierę naukową na uczelni lub w innych ośrodkach farmaceutycznych.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA