Praca w aptece szpitalnej - na czym polega? Zarobki, opinie, oferty

Praca w aptece szpitalnej - na czym polega? Zarobki, opinie, oferty

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 08.08.2022
KATEGORIA:

Myśląc: apteka – mamy przed oczami placówkę, do której na co dzień uczęszczamy jako pacjenci, aby kupić leki. Podobny obraz, ale od drugiej strony, rysuje się absolwentowi studiów farmaceutycznych, który zastanawia się nad ścieżką swojej kariery. Warto wyjść poza schemat i skierować swoją uwagę na aptekę szpitalną. Tak robimy – dziś wszystko, co musisz wiedzieć o pracy farmaceuty szpitalnego. 

 

Apteka szpitalna – czym jest?

 

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, co to apteka szpitalna i jak funkcjonuje? Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, apteki szpitalne to placówki powstające w szpitalach lub innych podmiotach leczniczych, które wykonują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Apteki te zlokalizowane są na terenie szpitala, ponieważ ich celem jest prawidłowe i sprawne zaopatrzenie oddziałów w leki i wyroby medyczne.

Jeśli chodzi o wymagania lokalowe, apteka szpitalna musi spełnić te same kryteria, co apteka ogólnodostępna.

Aby otworzyć aptekę szpitalną, kierownik szpitala lub innego podmiotu leczniczego musi uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, właściwego dla swojej lokalizacji[1].

Ostatnia kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że w Polsce funkcjonuje 273 apteki szpitalne oraz 1238 działów farmacji szpitalnej.[2]

Ciekawostka: Do największych polskich aptek szpitalnych należą: Apteka Szpitalna im. dr farm. Marka Gatty Kostyala w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Apteka Szpitalna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Apteka Szpitalna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Apteka Szpitalna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i Apteka Szpitalna Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.[3]

 

Kto pracuje w aptece szpitalnej?

 

Farmaceuci, ale nie tylko. W aptekach szpitalnych zatrudnieni są kierownicy aptek, magistrowie farmacji, technicy farmaceutyczni, pomoce apteczne, pracownicy biurowi oraz magazynierzy.

Po kontroli NIK w 2021 roku weszły w życie zmiany w Prawie farmaceutycznym. W związku z nimi, od 16 kwietnia 2021 roku liczba farmaceutów pracujących w szpitalnych aptekach i działach farmacji jest uzależniona od liczby łóżek i stanowisk dializacyjnych wykorzystywanych w danej placówce[4].

 

Praca w aptece szpitalnej

 

Podstawowa różnica pomiędzy apteką ogólnodostępną a szpitalną jest taka, że w tej drugiej farmaceuta nie obsługuje pacjenta, tylko oddział szpitalny. W związku z tym, że apteka szpitalna nie prowadzi tzw. sprzedaży odręcznej i nie wydaje leków na zewnątrz (wyjątkiem są pacjenci w trakcie hospitalizacji), specyfikacja jej funkcjonowania jest zgoła inna od znanej nam z apteki, do której na co dzień chodzimy.

Standardowo, dyżur w aptece szpitalnej trwa 7- 8 godzin, a sama placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku[5].

 

Czym zajmuje się farmaceuta w aptece szpitalnej?

 

Do zadań zawodowych farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych należą m.in.:

 • realizowanie zamówień ze szpitalnych oddziałów;
 • zaopatrywanie szpitali i innych placówek leczniczych w następujące produkty: leki gotowe oraz recepturowe, leki stosowane w programach lekowych oraz w chemioterapii, płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe, preparaty do żywienia enteralnego i parenteralnego, środki dezynfekcyjne;
 • przygotowywanie leków zgodnie z zasadami receptariusza szpitalnego;
 • weryfikacja prawidłowego prowadzenia apteczek oddziałowych;
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem leków stosowanych w szpitalu;
 • branie udziału w badaniach klinicznych;
 • sprawdzanie leków na drodze importu docelowego;
 • udzielanie informacji dotyczących produktów leczniczych personelowi fachowemu szpitala;
 • uczestnictwo w spotkaniach Komitetu Terapeutycznego, Zespołu Żywieniowego, Komisji Bioetycznej;
 • prowadzenie ewidencji próbek lekarskich;
 • branie udział w przygotowywaniu specyfikacji przetargowych;
 • zaangażowanie w tworzenie procedur ogólnoszpitalnych oraz szkolenia personelu fachowego;
 • dbanie o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych, studiach podyplomowych, konferencjach, seminariach naukowych, posiedzeniach pracowników aptek szpitalnych.

 

Zarobki w aptece szpitalnej

 

Obowiązki farmaceutów szpitalnych i pracowników aptek ogólnodostępnych znacząco się różnią. Czy ma to przełożenie na wysokość zarobków? Tak i określa to Ministerstwo Zdrowia. Od 1 lipca 2022 roku obowiązują nowe stawki minimalnych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym farmaceutów. Zgodnie z nową tabelę płac, farmaceuta szpitalny ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 7157 zł brutto, natomiast farmaceuta bez specjalizacji otrzyma wynagrodzenie minimum 5631 zł brutto[6].

 

Praca w aptece szpitalnej – opinie

 

Farmaceuci szpitalni zadowoleni ze specjalizacji, jaką wybrali, za ważną zaletę swojej pracy, wymienią bez wątpienia brak rutyny oraz możliwość ciągłego dokształcania poprzez udział w badaniach klinicznych i licznych szkoleniach.

Atutem pracy w aptece szpitalnej będzie z pewnością praca w dni powszednie oraz dyżury po maksymalnie 8 godzin dziennie. Na ten aspekt mogą jednak narzekać ci farmaceuci, którzy zechcą pracować więcej, aby mieć szansę na wyższe zarobki, np. biorąc dyżury nocne czy świąteczne.

Porównując apteki ogólnodostępne i szpitalni, wielu pracowników aptek zastanawia się nad poziomem odpowiedzialności. Jedni twierdzą, że bardziej stresująca jest praca w aptece otwartej, gdzie codziennie spotyka się wielu pacjentów z bardzo różnymi potrzebami i oczekiwaniami. Inni zauważą, że większa presja pojawia się w szpitalach, gdzie leki i środki medyczne przygotowywane i podawane są bardziej wymagającym, hospitalizowanym pacjentom.

Stając przed wyborem: praca w aptece szpitalnej czy otwartej – zapoznaj się z opiniami kolegów po fachu. Mgr farm. Wojtek Chudziński wybrał tą pierwszą i w rozmowie z redakcją serwisu Praca.farmacja.pl tak argumentuje swoją decyzję: - Praca w aptece szpitalnej wydawała się dużo mocniej wpisywać w moją wizję pracy farmaceuty, dając możliwość pracy na większą skalę. Szpital stwarza szansę na kontakt zarówno z szerszą gamą preparatów leczniczych, ale też umożliwia pracę z wyrobami i sprzętem medycznym, ponadto otwiera szanse na podział obowiązków pomiędzy czynności administracyjne a pracownie specjalistyczne. Bezpośredni kontakt z innymi zawodami medycznymi umożliwia holistyczne spojrzenie na codzienne kwestie swojej pracy. Natomiast w pragmatycznym ujęciu, apteka szpitalna gwarantuje wypełnienie obowiązków w systemie jednozmianowym i ogranicza się do tygodnia roboczego.

 

 

[1] Ministerstwo Zdrowia: Apteki szpitalne: https://www.gov.pl/web/zdrowie/apteki-szpitalne

[2] Polskie szpitale mają 3 miesiące, by zatrudnić ponad 1000 farmaceutów: https://farmacja.pl/polskie-szpitale-maja-3-miesiace-by-zatrudnic-ponad-1000-farmaceutow/

[3] Pięć największych aptek szpitalnych w Polsce: https://www.aptekaszpitalna.pl/aktualnosci/piec-najwiekszych-aptek-szpitalnych-w-polsce/2020-10-27/

[4] Zmiany w przepisach farmaceutycznych po kontroli NIK: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-przepisach-farmaceutycznych-po-kontroli-nik.html

[5] Apteka szpitalna i ogólnodostępna – porównanie: https://praca.farmacja.pl/rynek-pracy/apteka-szpitalna-ogolnodostepna

[6] Od 1 lipca 2022 farmaceuta w szpitalu zarobi więcej niż lekarz?: https://mgr.farm/aktualnosci/od-1-lipca-2022-farmaceuta-w-szpitalu-zarobi-wiecej-niz-lekarz/

 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA