Punkty edukacyjne dla farmaceutów

Punkty edukacyjne dla farmaceutów

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 10.06.2020
Punkty edukacyjne dla farmaceutów

Dla magistrów farmacji nauka nie kończy się na studiach. Na absolwentach kierunku farmacja, pracujących w aptekach i hurtowniach, spoczywa obowiązek ciągłego rozwoju. Za każdą szkoleniową aktywność przyznawane są punkty edukacyjne dla farmaceutów. W jaki sposób farmaceuta może realizować wymóg kształcenia ustawicznego?

Obowiązek ciągłego kształcenia jest zapisany w artykule 170zf ustawy Prawo farmaceutyczne, który brzmi: Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Szczegóły realizacji tego wymogu opisany jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 2018 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ: PRACA DLA FARMACEUTY - LABORATORIUM, PRODUKCJA, HURTOWNIA

Punkty edukacyjne dla farmaceutów - zasady

W rozporządzeniu opisana jest szczegółowo procedura zdobywania punktów edukacyjnych. Rozliczanie ich zdobywania odbywa się w pięcioletnich okresach edukacyjnych. W jego trakcie farmaceuta pracujący w aptece lub hurtowni farmaceutycznej musi zdobyć minimum 100 punktów. Co ważne, nadwyżka punktowa nie przechodzi na kolejny okres edukacyjny.

W przypadku problemów z uzyskaniem wystarczającej liczby punktów, można wnioskować do okręgowej rady aptekarskiej o wydłużenie danego okresu edukacyjnego o maksymalnie 24 miesiące. Warto pamiętać, że wydłużenie jednego okresu edukacyjnego nie wpływa na zmianę terminu rozpoczęcia kolejnego. Dla farmaceutów, którzy uzyskali PWZ w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia roku następnego, natomiast dla osób uczestniczących w przeszkoleniu uzupełniającym - pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zakończono przeszkolenie.

Punkty edukacyjne dla farmaceutów - jak je zdobyć?

Punkty edukacyjne dla farmaceutów - jak zdobyć?

Wśród punktów edukacyjnych należy wyróżnić ich dwa rodzaje: punkty twarde i punkty miękkie. Twarde punkty edukacyjne są przyznawane za udział w kursach i szkoleniach, najczęściej zakończonych testową weryfikacją zdobytej wiedzy, a miękkie punkty edukacyjne - za konferencyjne wystąpienia czy publikacje naukowe. Co najmniej 50% wszystkich punktów, wymaganych w danym okresie edukacyjnym, muszą stanowić punkty twarde. Aktywności przyznające punkty tego typu organizowane są przez tzw. jednostki szkolące (np. uczelnie), posiadające akredytację od dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wśród tematów szkoleń ciągłych, za które farmaceuta może otrzymać punkty, w rozporządzeniu wymienia się: opiekę farmaceutyczną, postępy nauk farmaceutycznych, zdrowie publiczne, prawo farmaceutyczne, nowoczesne metody zarządzania apteką, wyroby medyczne, suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, udzielanie pierwszej pomocy oraz badania kliniczne. Formy zdobywania punktów również określone są rozporządzeniem, razem z ich wartością. Są to:

  • wykłady;
  • e-szkolenia na platformach edukacyjnych;
  • uzyskanie tytułu naukowego;
  • kursy w ramach specjalizacji;
  • opublikowanie artykułu lub publikacja autorska książki z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • wygłoszenie referatu, np. na konferencji lub posiedzeniach towarzystw naukowych, NIA czy OIA;
  • udział bierny w konferencji;
  • sprawowanie opieki nad studentem;
  • pełnienie funkcji kierownika specjalizacji.

SPRAWDŹ WIĘCEJ: STUDIA PODYPLOMOWE DLA FARMACEUTÓW

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA