Realizacja recept - stare druki, wydruk dla pacjenta oraz nalepka z danymi

Realizacja recept - stare druki, wydruk dla pacjenta oraz nalepka z danymi

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 17.09.2021
KATEGORIA:

Sprawdź, jakie zagwozdki mają farmaceuci z postacią recept oraz prośbami pacjentów!

 

Stare druki po 1 lipca

 

Czy można realizować recepty na leki 100% wypisane po 1 lipca 2021 r. na starych, nieaktualnych drukach?

Tak, ponieważ recepty na leki nierefundowane, z pewnymi wyjątkami (np. leki psychotropowe czy odurzające) nie muszą odpowiadać wzorowi. Mogą być wystawione nawet na zwykłej kartce papieru, o czym mówi art.95c ustawy - Prawo farmaceutyczne: „Recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „Rp” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12.”

 

Wydruk recepty dla pacjenta

 

Pacjentka, oprócz faktury, chciała „wydrukować e-receptę ” z systemu apteki. Czy można coś takiego zrobić? Na tym wydruku są dane pacjentki, przychodni, lekarza, a farmaceutka nie uzyskała odpowiedzi, w jakim celu pacjentka tego potrzebuje i komu chce to przedłożyć.

Pacjent ma prawo otrzymać kopię dokumentacji, która dotyczy go bezpośrednio. Takim dokumentem jest z pewnością recepta. Pacjent, jeśli jest świadomy, ma dostęp do swoich e-recept na koncie pacjenta (IKP). Raczej nie ma podstawy do odmowy wydruku recepty. Z kolei ktoś z rodziny musiałby już mieć upoważnienie, żeby kopię recepty otrzymać.

 

Postać danych pacjenta na recepcie

 

Czy nalepka ze wszystkimi danymi pacjenta na papierowej recepcie na nowym druku może zostać zafiskalizowana na zniżkę?

Dane pacjenta na recepcie papierowej mogą być naniesione w postaci naklejki. Rozporządzenie w sprawie recept w § 3 ust. 2 mówi o naniesieniu danych w sposób czytelny oraz trwały, w tym za pomocą wydruku, czyli nie wyklucza użycia naklejki. Z kolei taka możliwość od stycznia 2021 roku została wyłączona dla danych lekarza oraz świadczeniodawcy.

 

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA