Realizacja recepty papierowej, wydanie leku z kodeiną i zmiana statusu e-recepty - co robić?

Realizacja recepty papierowej, wydanie leku z kodeiną i zmiana statusu e-recepty - co robić?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 01.12.2022
KATEGORIA:

Czy apteka może odmówić wydania leku z kodeiną? Jak wygląda realizacja recepty papierowej bez podanego tytułu zawodowego lekarza? W jaki sposób zmienić status e-recepty bez korekty zestawienia? Czy można wydrukować i zrealizować receptę papierową z podpisem elektronicznym?

 

Odmowa realizacji recepty pro auctore na lek z kodeiną - czy to możliwe?

 

Farmaceuta wystawił dla siebie receptę pro auctore (ordynacja farmaceutyczna) na lek Efferaglan codeine. Próbował ją zrealizować w kilku aptekach, ale spotkał się z odmową. Dlaczego? Czy może wystawić receptę ważną 365 dni?

 

Farmaceuta może wystawić receptę tylko na leki o kategorii dostępności Rp, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe. Prekursory nie są zabronione. Konsekwencją tego ograniczenia jest jednoczesne wykluczenie innych grup produktów, które nie są lekami o kategorii dostępności Rp. Chodzi tu o:

  • leki o kategorii dostępności Rpz
  • leki recepturowe (apteka może sprzedać bez recepty wyłączenie lek apteczny o składzie farmakopealnym)
  • leki bez kategorii dostępności
  • wyroby medyczne (paski do glukometru, opatrunki etc.)
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. preparaty mlekozastępcze)

Kodeina należy do grupy leków odurzających III-N, dlatego nie jest możliwe, żeby farmaceuta wystawił receptę na lek Efferalgan codeine.

Co do oznaczenia 365-dniowego terminu recepty, to każda z osób uprawnionych do wystawiania recept (lekarz, pielęgniarka, położna, felczer czy farmaceuta) ma takie prawo według 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept. Farmaceuci nie mogą jednak wystawiać recept z odroczonym terminem realizacji (datą realizacji od dnia).

 

Recepta papierowa z nadrukiem niepełnych danych lekarza

 

Na recepcie papierowej naniesono nadrukiem imię i nazwisko lekarza, PWZ oraz odręczny podpis. Czy można bezpiecznie zrealizować taką receptę jeśli brakuje określenia lek. med.?

Kiedyś wymagane było podanie imienia i nazwiska, PWZ i własnoręczny podpis. Od kwietnia 2018 r. wymagane jest dodatkowo podanie tytułu zawodowego oraz kwalifikacji. Wymóg pojawił się w art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy prawo farmaceutyczne. Innymi słowy, można taką receptę papierową zrealizować, ale na rewersie należy opisać przynajmniej tytuł zawodowy (lekarz, lek. dent., felczer, pielęgniarka). Pozwala na to § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie recept. Niestety takie niepełne dane pojawiają się nawet na szablonach generowanych na stronach NFZ.

 

Recepta papierowa z podpisem elektroniczym - czy można ją zrealizować?

 

Aptekę odwiedziła pacjentka, która otrzymuje od lekarza recepty w postaci MMS lub na maila. Widnieje na nich podpis elektroniczny lekarza. Podobno inne apteki bez problemu takie recepty drukują i realizują. Czy rzeczywiście tak może być i jest to zgodne z przepisami?

Chociaż art. 96a ust 1 pkt 3 lit. e ustawy prawo farmaceutyczne dopuszcza podpis elektroniczny (kwalifikowany lub zaufany), to służy on wyłącznie do autoryzacji recept elektronicznych. W przypadku recept papierowych niezmiennie wymagany jest podpis własnoręczny. Nie ma znaczenia czy jest to recepta spoza UE, transgraniczna czy krajowa. Niedopuszczalny jest nawet kolorowy wydruk skanu recepty. Być może inne apteki wystawiają na podstawie takich recept recepty farmaceutyczne, ale nie ma możliwości realizacji recept papierowych bez własnoręcznego, odręcznego podpisu.

 

Czy można zmienić status e-recepty bez korekty zestawienia?

 

Czy istnieje możliwość odblokowania recepty elektronicznej z poprzedniego miesiąca bez konieczności wykonania korekty zestawienia refundacyjnego?

Sama zmiana statusu (odblokowanie lub zamknięcie recepty) odbywa się w programie aptecznym i można ją wykonać bez wcześniejszej korekty zestawienia. Po dokonaniu takiej zmiany, konieczne jest wystąpienie do NFZ z wnioskiem o odblokowanie okresu refundacyjnego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że taki wniosek można przesłać tylko do 3 miesięcy wstecz, licząc od momentu zamknięcia danego okresu. Po przekazaniu i zaimportowaniu wygenerowanej korekty zestawienia należy dokonać standardowego rozliczenia okresu refundacyjnego. Jeżeli personel apteki dokonuje samodzielnie odblokowania e-recept z poprzednich okresów refundacyjnych, powinien poinformować o każdym przypadku kierownika apteki.

Sam NFZ potrafi również wskazać, że nastąpiła zmiana statusu e-recepty. W takim przypadku komunikat zwrotny zawiera informację, że przekazano dwukrotnie realizację zamykającą. Informacja ta wymaga znalezienia zamykającej realizacji i jej zmianę korektą na częściową. Często trzeba analogicznie złożyć wniosek o odblokowanie.

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl

© rx.edu.pl

 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA