Recepta farmaceutyczna i pro auctore - informacje

REKLAMA

Recepta farmaceutyczna i pro auctore - informacje

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 23.06.2020
KATEGORIA:
Recepta farmaceutyczna, pro auctore - informacje

Od 1 kwietnia recepta farmaceutyczna oraz recepta pro auctore i pro familiae są wystawiane przez farmaceutów na nowych zasadach, jednak mimo upływu czasu obowiązujące przepisy wciąż budzą wiele wątpliwości. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Recepta farmaceutyczna - informacje

Czy farmaceuta może wypisać e-receptę farmaceutyczną na 100% na wszystko, za wyjątkiem psychotropów i narkotyków? Chodzi np. o Poltram combo forte, Dexilant, Ranofren. Czy mają to być najmniejsze opakowania, czy mogą być większe?

Recepta lub e-recepta farmaceutyczna wystawiana dla pacjenta może być wystawiona na 120 dni (papierowa albo na 60 dni, jeżeli jest to antykoncepcja w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego) lub nawet 180 (elektroniczna). Wyłączone zostały leki narkotyczne i psychotropowe, czy Rpz. Z wymienionej ilości wynika, że nie jest to najmniejsze opakowanie. Receptę można wystawić na leki w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta (już nie musi być to nagłe zagrożenie). Można mieć wątpliwość do uzasadnienia wydania Poltramu combo forte, chyba że byłby to stały pacjent, schorowany i rzeczywiście dostęp do lekarza byłby utrudniony.

Papierowa recepta pro auctore

Farmaceuci mogą już wystawiać recepty pro auctore i pro familiae. Czy mając PWZ, ale nie pracując w aptece, farmaceuta może wystawić pełnopłatną receptę pro auctore i zrealizować ją w aptece?

Recepta pełnopłatna nie musi odpowiadać wzorowi, więc obecność kodów kreskowych i numeru recepty nie jest wymagana. Nie ma więc przeciwwskazań, żeby taką receptę wystawić i zrealizować. Skoro SIM przyjmuje e-recepty farmaceutyczne, powinien zaakceptować również papierową receptę od farmaceuty.

Recepta pro auctore z uprawnieniem S

Czy papierowa recepta pro auctore wypisana przez ginekologa może być na S? Dotyczy to Xarelto 20 mg*14.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, żaden przepis nie nakłada na osoby realizujące recepty obowiązku sprawdzania, czy lekarz lub pielęgniarka wystawiający receptę posiadają wymagane uprawnienia. To na lekarzu lub pielęgniarce spoczywa obowiązek wystawienia recept zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak jeżeli jest to lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu, może wypisać receptę pro auctore z uprawnieniem Senior.

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl.
 

PRZECZYTAJ TAKŻE: