Reklama przez telefon, przechowywanie kodeiny i import docelowy - co robić?

Reklama przez telefon, przechowywanie kodeiny i import docelowy - co robić?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 08.03.2023
KATEGORIA:

Jakich informacji można udzielić pacjentowi telefonicznie bez uznana tego za reklamę apteki? Jak należy przechowywać leki OTC i Rx z kodeiną? Jaką ilość recept na lek z importu docelowego powinien otrzymać pacjent od lekarza?

 

Rozmowa telefoniczna – co jest a co nie jest reklamą?

 

Czy poinformowanie pacjenta o cenie leku podczas rozmowy telefonicznej jest uznawane za reklamę aptek? Jakich informacji można udzielać telefonicznie? Czy można odpowiadać na pytania dotyczące dostępności leku, możliwości zaszczepienia się czy tego, w jaki sposób stosować lek?

 

Przepisy nie regulują poruszonej materii. W kwestii reklamy należałoby być bardzo ostrożnym, niemniej należy odróżnić celowe działanie z inicjatywą po stronie podmiotu prowadzącego aptekę (telemarketing, który ma znamiona reklamy) od udzielania informacji pacjentowi na żądanie. W tym ostatnim przypadku to pojedynczy pacjent uzyskuje informacje od apteki i raczej nie można mówić tu o reklamie. Apteka może udzielić tych wszystkich informacji, które wyżej zostały wymienione (cena i dostępność leku, dostępne usługi). Co do ceny to nie ma obowiązku tego robić. Będzie to wyłącznie dobra wola ze strony pracownika, który działa według wytycznych właściciela.

 

Kodeina - warunki przechowywania według nowych przepisów

 

Czy w myśl nowego rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia apteki, które mówi, że oddzielnie przechowuje się środki odurzające (nie precyzując jakiej grupy) należy rozumieć, że kodeinę w lekach OTC i Rx również należy przechowywać osobno?

 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki mówi, że:

„Produkty lecznicze zawierające środki odurzające grup I-N i II-N i substancje psychotropowe grupy II-P oraz surowce farmaceutyczne będące takimi środkami lub substancjami przechowuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.).”

Odwołuje się to pośrednio do rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. W § 2 tego aktu jest doprecyzowane, że:

§ 2.

1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 przechowywane są w aptece, z uwzględnieniem ust. 2, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą, podmianą oraz zniszczeniem.

2. Środki odurzające grup I-N i II-N, substancje psychotropowe grupy II-P oraz preparaty zawierające te środki lub substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów.

 

Kodeina, choć wymaga osobnego przechowywania, np. w dedykowanej szufladzie, szafce lub na półce, to miejsca te nie muszą być zamykane na klucz. Sposób wydzielenia będzie zależał od dostępności danego miejsca w aptece. Ponadto za osobne przechowywanie można uznać oddzielenie za pomocą przegrody w szufladzie. W tym miejscu również warto zaakcentować, że nie ma zakazu ekspozycji leków OTC zawierających kodeinę.

 

Reasumując, trzeba przypomnieć, że apteki mają czas do 3 maja 2023 r. na dostosowanie się do nowych przepisów. Z czasem przekonamy się również, jak inspekcja farmaceutyczna podchodzi to tych zapisów.

 

Import docelowy – kwestia ilości recept

 

Pytanie moje dotyczy realizacji zapotrzebowania na import docelowy. Pacjent otrzymuje zgodę na sprowadzenie 12 butelek leku, a lekarz wystawia zgodnie z prawem receptę na 3 butelki. Co z pozostałą ilością leku? Czy wystarczą już same recepty? Zapotrzebowanie traci ważność po 60 dniach.

 

Jeżeli lek jest refundowany, to pacjent powinien otrzymać od lekarza taką ilość recept, która pozwoli wydać od razu całą sprowadzoną ilość leku. W przypadku e-recepty byłoby łatwiej, ponieważ jednorazowo można wypisać i wydać więcej opakowań. Dodatkowo możliwa jest częściowa realizacja. Ważne jest to, żeby lekarz właściwie określił typ recepty jako e-recepta na import docelowy. W przeciwnym razie podczas wysyłki DRR pojawi się błąd 844. Recepty papierowe nie mają tego problemu, ale długość kuracji to tylko 120 dni stosowania.

 

Hurtownia sprowadza i zazwyczaj fakturuje dla apteki (bez prawa zwrotu) tyle leku, na ile Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę. Zapotrzebowanie i zgoda są niezbędne tylko do tego, żeby apteka mogła zwrócić się do hurtowni o sprowadzenie leku. Później sama zgoda oraz skan recepty są przekazywana do NFZ z refundacją.

 

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl

© rx.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

17.04.2023
AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
27.03.2023
AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
20.02.2023
AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
02.01.2023
AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
REKLAMA