Skuteczna komunikacja w zespole

Skuteczna komunikacja w zespole

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 08.03.2021
Skuteczna komunikacja w zespole - zasady

Pod hasłem skutecznej komunikacji kryje się kilka pomniejszych aspektów. Po pierwsze ważne jest, aby nauczyć się w zespole aktywnego słuchania drugiej strony oraz szczerego i autentycznego wyrażania informacji zwrotnej. Te dwa narzędzia pomagają nam lepiej zrozumieć swoje potrzeby, pozostawiając treść komunikatu w centrum zainteresowania. Po drugie, aby komunikacja była efektywna, cały zespół musi mieć dostęp do informacji - tylko posiadając wszystkie niezbędne dane, jesteśmy w stanie podjąć najbardziej optymalne decyzje. Transparentność sprzyja dobrej komunikacji, zacieśnia relacje pomiędzy członkami zespołu i wpływa na wzrost zaufania w obrębie grupy.

O ile transparentny dostęp do informacji jest cechą o różnym natężeniu w każdym miejscu pracy, co spowodowane jest wewnętrzną polityką pracodawcy dot. sposobu zarządzania wiedzą oraz preferowanego stylu zarządzania, o tyle osobnicze kompetencje miękkie, które synergistycznie zwiększają efektywność wzajemnych interakcji, mogą być rozwijane na każdym gruncie. Dobrą praktyką jest, kiedy w miejscu pracy standard postępowania wyznacza systematyczną pracę nad aspektami skutecznej komunikacji. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dla własnego samorozwoju i z troski o swój zespół pracowniczy pochylić się nad podstawowymi narzędziami z tego zakresu.

Skuteczna komunikacja w zespole - aktywne słuchanie

Psychologowie są zdania, że to właśnie słuchanie jest jednym z najważniejszych elementów komunikacji międzyludzkiej. Jakość naszych relacji jest konsekwencją naszych umiejętności słuchania, a jeśli spojrzymy na sprawę przez pryzmat miejsca zatrudnienia, to proces słuchania wpływa na skuteczność i jakość naszej pracy. W obszarze komunikacji interpersonalnej pod pojęciem aktywnego słuchania kryje się świadomy wysiłek, aby w pełni poświęcić uwagę mówcy - od zwykłego słuchania odróżnia się zamiarem prawdziwego zrozumienia. Polega zatem na budowaniu zaufania, zrozumienia, jak i samej relacji. To subtelne, choć ogromnie ważne rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma procesami.  Jak zatem nauczyć się tej umiejętności? Warto z początku stosować się do poniższych wskazówek:

Feedback a skuteczna komunikacja w zespole

Udzielanie innym feedbacku – informacji zwrotnej - jest procesem, którego dokonujemy niemal na każdym kroku. Jednak sam proces dawania feedbacku można przeprowadzić w sposób, który pomaga innym wzrastać, zamiast wywoływać w nich poczucie winy czy wewnętrzny wstyd. Jest to jedna z najważniejszych kompetencji w sferze komunikacji międzyludzkiej o synergistycznym działaniu – wzmacnia zarówno samego komunikującego, jak i jego otoczenie. Umiejętne udzielanie informacji zwrotnej może sprawić, że osoba, która ją otrzymuje, poczuje się siłę i motywację do dalszego działania, zyskując jednocześnie cenne informacje na temat elementów, które w przyszłości może poprawić. Tak zdefiniowany feedback ma swoje fundamenty, które warto zrozumieć, aby skutecznie pomagać innym rozwijać się w atmosferze tolerancji dla ich uchybień:

Wydaje się karkołomne zawrzeć tak dużo różnorakiej treści w prostym komunikacie. Nie zawsze wszystkie elementy muszą się pojawić - najważniejsze to korzystać z prostych zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej:

REKLAMA
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA