Studia farmaceutyczne w Polsce - najważniejsze informacje

Studia farmaceutyczne w Polsce - najważniejsze informacje

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 17.07.2020

Studia farmaceutyczne w Polsce trwają 11 semestrów (pięć i pół roku) i zakończone są zdobyciem tytułu magistra farmacji. W okres studiowania wliczony jest także półroczny, obowiązkowy staż w aptece. Jak wyglądają studia na kierunku farmacja? Które uczelnie w Polsce oferują nauczanie w ramach tego kierunku?

Studia farmaceutyczne w Polsce w trybie stacjonarnym (dziennym) są bezpłatne. Za naukę w trybie niestacjonarnym uczelnie pobierają od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za rok. Absolwenci mogą podejmować pracę w aptekach ogólnodostępnych lub szpitalnych, badaniach klinicznych lub hurtowniach farmaceutycznych.

Studia farmaceutyczne w Polsce - jak wyglądają?

W trakcie studiów na kierunku farmacja przyszli magistrowie odbywają zajęcia obowiązkowe oraz fakultatywne w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, a także praktyki w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: KSZTAŁCENIE TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

W trakcie studiów studenci są zobligowani do odbycia miesięcznych praktyk w aptekach: ogólnodostępnej (po 3. roku) i szpitalnej (po 4. roku). Na koniec, po zdaniu egzaminu i obronie pracy magisterskiej, obowiązkowo każdy student musi odbyć półroczny staż. Jest to niezbędne, by uzyskać dyplom magistra farmacji i uzyskania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty (PWZF).

Studia farmaceutyczne w Polsce - gdzie studiować?

Obecnie kierunek farmacja jest wykładany na 11 uczelniach w Polsce. Od lat najwyżej w rankingu wydziałów farmaceutycznych plasuje się Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, następny jest Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pozostałymi uczelniami, na których można studiować farmację, są:

 

Dodatkowo, po ukończonym kierunku farmacja na wybranej uczelni wyższej, można kontynuować swoją przygodę edukacyjną, zostając słuchaczem studiów podyplomowych lub robiąc specjalizację z zakresu nauk farmaceutycznych. Oferta w zależności od uniwersytetu jest zróżnicowana. Najczęściej pojawiające się specjalizacje to:

W przypadku studiów podyplomowych, popularnymi tematami tychże są:

CZYTAJ WIĘCEJ: STUDIA PODYPLOMOWE DLA FARMACEUTÓW

Studia podyplomowe zwykle trwają od dwóch do czterech semestrów, realizowane są w formie weekendowych zjazdów. Mają za zadanie uzupełniać i poszerzać wiedzę z danej dziedziny, a ich koszt to, w zależności od tematyki, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA