Studia podyplomowe dla farmaceutów. Warszawa, Poznań, Gdańsk i inne miasta

Studia podyplomowe dla farmaceutów. Warszawa, Poznań, Gdańsk i inne miasta

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 26.07.2022

Farmaceuta posiada ustawiczny obowiązek rozwoju zawodowego poprzez aktualizację wiedzy i umiejętności. Może go realizować samodzielnie przy pomocy publikacji naukowych czy mediów branżowych, ale też uczestnicząc w konferencjach lub szkoleniach. Jedną z coraz popularniejszych opcji jest również kształcenie podyplomowe. Jakie specjalistyczne kierunki warto wziąć pod uwagę i gdzie studiować? Sprawdź z nami obecną ofertę edukacyjną polskich uczelni.

 

Studia podyplomowe dla farmaceutów: Warszawa

 

Collegium Humanum: Master of Business Administration (MBA) – Pharmaceutical Management

Dla kogo: specjaliści i managerowie firm farmaceutycznych, pracownicy organów administracji publicznej realizujących zadania w obszarze rynku farmaceutycznego, farmaceuci, absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne, prawnicy specjalizujący się w obszarze branży farmaceutycznej.

Opis: Studia zapewnią przekrój informacji i specjalistyczną wiedzę dotyczącą całego rynku farmaceutycznego oraz specyfiki obrotu produktami leczniczymi. Absolwent kierunku pozna strategie oraz regulacje związane z najważniejszymi obszarami rynku farmaceutycznego, zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem, relacjami pomiędzy poszczególnymi interesariuszami oraz wymogami prawnymi i jakościowymi wpływającymi na realizację celów biznesowych.

Czas trwania: 2 semestry (160 godzin)

Cena: 9900 zł (1 wpłata) / 5200 zł (2 wpłaty) / 2750 zł (4 wpłaty) + 390 zł (opłata wpisowa) + 190 zł (opłata rekrutacyjna)

Strona www kierunku

 

Akademia Leona Koźmińskiego: Prawo farmaceutyczne dla biznesu

Dla kogo: managerowie firm działających w obszarze wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importu, sprzedaży i marketingu leków i suplementów diety, przedstawiciele farmaceutyczni, przedsiębiorcy, właściciele i managerowie firm tworzących i oferujących wsparcie dla sektora farmaceutycznego, prawnicy zainteresowani sektorem farmaceutycznym.

Opis: Celem studiów jest przekazanie aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego zasad organizacji prawnej rynku farmaceutycznego w kontekście celów marketingowych i biznesowych. Ukończenie kierunku gwarantuje biegłe poruszanie się w branży farmaceutycznej zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Czas trwania: 1 rok

Cena: 7500 zł (1 wpłata) / 3900 zł (2 wpłaty) + 250 zł (opłata wpisowa)

Strona www kierunku

 

Sprawdź też kierunek: Warszawski Uniwersytet Medyczny - Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym

 

Studia podyplomowe dla farmaceutów: Poznań

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej

Dla kogo: farmaceuci.

Opis: Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia poszczególnych świadczeń farmaceutycznych, rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych, m.in. podstawy opieki farmaceutycznej, szczepienia w aptekach, profilaktyka i opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych, opieka farmaceutyczna nad matką i dzieckiem, edukacja zdrowotna i komunikacja z pacjentem.

Czas trwania: 2 semestry (179 godzin)

Cena: 6500 zł (1 wpłata) / 3250 zł (2 wpłaty) + 300 zł (opłata wpisowa)

Strona www kierunku

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Dla kogo: pracownicy aptek, przedsiębiorstw produkujących leki, hurtowni farmaceutycznych i podmiotów współpracujących z rynkiem farmaceutycznym.

Opis: Słuchacze przyswoją wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania apteką, przedsiębiorstwem czy hurtownią farmaceutyczną w warunkach dynamicznych przemian rynkowych oraz zaostrzającej się konkurencji. Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnego podejmowania decyzji związanych z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.

Czas trwania: 2 semestry (186 godzin)

Cena: 5200 zł (1 wpłata) / 2700 zł (2 wpłaty) / 1400 zł (4 wpłaty) + 300 zł (opłata wpisowa)

Strona www kierunku

 

Sprawdź też kierunek: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka

 

Studia podyplomowe dla farmaceutów: Gdańsk

 

Gdański Uniwersytet Medyczny: Farmacja przemysłowa

Dla kogo: farmaceuci.

Opis: Absolwent uzyska szczególne kwalifikacje do: sprawdzenia przed wprowadzeniem na rynek, czy każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzorowania systemu dystrybucji produktu leczniczego, sporządzania dokumentacji produktu leczniczego czy prowadzenia audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług.

Czas trwania: 3 semestry

Cena: 14 000 zł (1 wpłata) / 5000 zł (3 wpłaty)

Strona www kierunku

 

Studia podyplomowe dla farmaceutów: Kraków

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Badania kliniczne produktów leczniczych

Dla kogo: monitorzy badań klinicznych oraz kandydaci na takie stanowiska, badacze współpracujący z Contract Research Organization (CRO) oraz działami klinicznymi firm farmaceutycznych, naukowcy i klinicyści zatrudnieni w jednostkach prowadzących badania kliniczne.

Opis: Celem studiów jest przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w procesie oceny skuteczności i bezpieczeństwa leków. Kierunek daje możliwość zdobycia, aktualizacji i pogłębienia wiedzy z zakresu organizacji, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, a także procedur administracyjnych związanych z wprowadzaniem nowych produktów leczniczych na rynek.

Czas trwania: 2 semestry (171 godzin)

Cena: 3150 zł (3 wpłaty)

Strona www kierunku

 

Sprawdź też kierunek: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Farmacja przemysłowa

 

Studia podyplomowe dla farmaceutów: Wrocław

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Badania kliniczne – projektowanie, organizacja i realizacja

Dla kogo: pracownicy zawodów medycznych m.in. lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności laboratoryjni, jak również personel administracyjny – m.in. menadżerowie, ekonomiści, statystycy, radcy prawni.

Opis: Studenci kierunku zdobędą wiedzę m.in. na następujące tematy: etyczne i prawne aspekty prowadzenia badań klinicznych, bezpieczeństwo w badaniach klinicznych, podmioty badań klinicznych, rejestracja badania klinicznego, ośrodek w badaniach klinicznych oraz jego zespół, podstawy biostatystyczne i ekonomiczne badań klinicznych.

Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)

Cena: 6900 zł (1 wpłata) / 3450 zł (2 wpłaty)

Strona www kierunku

 

Studia podyplomowe dla farmaceutów: Lublin

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych  

Dla kogo: osoby posiadające kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe) oraz osoby posiadające tytuł magistra farmacji.

Opis: Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz innych świadczeń zdrowotnych (m.in. przeglądów lekowych) rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

Czas trwania: 2 semestry

Cena: 6900 zł (1 wpłata)

Strona www kierunku

 

Dowiedz się więcej: Studia podyplomowe dla farmaceutów

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA