Urlop ojcowski i tacierzyński - wszystko o przywilejach pracujących ojców 2022

Urlop ojcowski i tacierzyński - wszystko o przywilejach pracujących ojców 2022

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 04.04.2022
KATEGORIA:
Urlop tacierzyński

Czy wiesz, że urlop tacierzyński to nie to samo, co urlop ojcowski? Jeśli wkrótce zostaniesz rodzicem lub jesteś pracodawcą przyszłych rodziców, musisz wiedzieć, jakie przywileje mają nie tylko pracujące matki, ale i ojcowie. Sprawdź wszystkie niezbędne informacje w tym temacie.

 

Urlop ojcowski 2022 – co to i na czym polega?

 

Urlop ojcowski to świadczenie, które przysługuje ojcu po narodzinach dziecka, niezależnie od uprawnień matki w tym zakresie, o ile jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. To również wyłączne prawo ojca, które nie jest uzależnione od formy zatrudnienia matki, a nawet jest obowiązujące wtedy, gdy matka nie pracuje i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka.

 

Urlop ojcowski – ile dni przysługuje? 2022

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy, urlop ojcowski trwa 2 tygodnie i przysługuje rodzicowi do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (2 lata). Wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje przysposobienie dziecka – wtedy 24 miesiące naliczane są od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego: nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo lub podzielić go na 2 części (dwa razy po jeden tydzień).

 

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

 

Urlop ojcowski jest w pełni płatny, co oznacza, że pracownik otrzymuje za czas opieki nad dzieckiem 100% wynagrodzenia. Zasiłek wyliczany jest na podstawie średniej wysokości zarobków z ostatnich 12 miesięcy.

 

Urlop ojcowski - wniosek

 

Aby otrzymać urlop ojcowski, należy złożyć u pracodawcy stosowny wniosek nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem urlopu. Dokument powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • termin urlopu,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • w przypadku dziecka przysposobionego: kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka.

 

Urlop tacierzyński 2022 – co to i na czym polega?

 

W polskim prawodawstwie nie funkcjonuje termin „urlopu tacierzyńskiego". W praktyce to potoczna nazwa niewykorzystanego przez matkę urlopu macierzyńskiego, który może przejąć ojciec.

Tzw. urlop tacierzyński przysługuje ojcu tylko wtedy, jeśli do urlopu macierzyńskiego ma prawo matka dziecka, tzn. jest zatrudniona w  oparciu o umowę pracę lub jest samozatrudniona i dobrowolnie uiszcza składki na ubezpieczenie zdrowotne (regularnie przez okres co najmniej 90 dni). Takie same warunki musi spełnić ojciec.

 

Urlop tacierzyński – ile trwa? 2022

 

Długość urlopu tacierzyńskiego uzależniona jest od wcześniejszej długości urlopu macierzyńskiego. Warto więc najpierw przyjrzeć się temu drugiemu. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni (przy urodzeniu 1 dziecka), 31 tygodni (przy urodzeniu dwojga dzieci), 33 tygodnie (przy urodzeniu trojga dzieci), 35 tygodni (przy urodzeniu czworga dzieci) i 37 tygodni (przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci).

Należy pamiętać, że matka nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego, a jedynie zrezygnować z jego części. Najkrótszy urlop macierzyński może trwać 14 tygodni, co oznacza, że przy narodzinach jednego dziecka najdłuższy urlop tacierzyński może trwać 6 tygodni.

 

Urlop tacierzyński – ile i kto płaci?

 

Urlop tacierzyński jest płatny w wysokości 100% średniego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy poprzedzający urlop. Zasiłek opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wypłatę pracownikowi przekazuje pracodawca.

 

Urlop tacierzyński – wniosek

 

Aby skorzystać z urlopu tacierzyńskiego, najpierw matka musi złożyć rezygnację z urlopu u swojego pracodawcy, a następnie ojciec składa wniosek o urlop tacierzyński u swojego pracodawcy (nie później niż 14 dni przed pójściem na urlop). Dokument powinien zawierać:

  • imię i nazwisko ojca,
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • informację o okresie wykorzystanego urlopu macierzyńskiego,
  • informację o długości urlopu tacierzyńskiego,
  • oświadczenie matki o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA